Herkese merhaba! Bugünkü yazımızda günümüzde özellikle iş hayatında adını sıkça duyduğumuz “yöneticilik” kavramını ele alacağız. Yöneticilik nedir, yönetim becerileri nelerdir ve etkili bir yönetici nasıl olur gelin hep birlikte inceleyelim. Keyifli okumalar!

Yöneticilik Nedir?

Yönetim, insanın var oluşundan bu yana süre gelen bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Aslında yönetim hayatımızın hep içindedir. Örneğin, ev veya okul işlerini planlamak, dengede tutmak basit bir yönetim işidir. Meslek olarak ise kurumsal amaçlara ulaşabilmek için başkaları aracılığı ile etkili ve verimli olarak yönetim işini yapan kişiye yönetici denir.

Yöneticilik kavramına baktığımızda ise, kısaca hedeflerin verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için bir grup insana görevler vererek onları idare etmek ve onlarla koordineli bir şekilde çalışmalarda bulunmaktır, diyebiliriz. Yöneticiliğin temel ilkeleri örgütleme, planlama, kontrol etme ve yönetmedir. Dolayısıyla yöneticilik, denge ve düzenin oluşmasında çok etkili bir rol oynar.

yöneticilik
yöneticilik

Yönetim Becerileri Nelerdir?

Yöneticiler, bir organizasyondaki görevleri yerine getirmek için bazı temel becerilere ihtiyaç duyarlar. Aynı zamanda yönettikleri kişilerin verimliliğini arttırmak için bu becerileri, kişisel deneyimlerini ve bilgi birikimlerini kullanırlar. Bu beceriler kavramsal, beşeri ve teknik olmak üzere 3 kategoriden oluşur.

 

1- Kavramsal Beceriler

Kavramsal beceri; olayları ve problemleri bir bütünlük içinde görebilme, karmaşık durumlarda başlıca olayı ve hareketleri tanımlayabilme, benzetilen nesneler arasındaki ilişkiyi görebilme yeteneğidir. Bunu yöneticilikle bağdaştıracak olursak, yöneticinin soyut bir şekilde düşünmesi, ileriye yönelik planlarda ve hesaplamalarda bulunması, yapılacak olan hizmete yönelik ölçümler yapıp bu ölçümleri yorumlaması anlamına gelir. Yönetici bu beceri sayesinde tüm örgütün karmaşıklıklarını anlar ve değerlendirir. Yani bu beceri bir nevi birleştirme ve bütünleştirme işlemi yapar. Bu beceri iyi bir yöneticide olmazsa olmaz bir özelliktir. Çünkü yönetici olaylar karşısında iyi düşünmek ve doğru karar vermek mecburiyetindedir.

Bazı kavramsal beceriler şunlardır:

 • Akıl yürütme
 • Karşılaştırma yapabilme
 • Neden- sonuç ilişkisi kurma
 • Hızlı ve mantıklı karar verme
 • Derin düşünme ve ileri görüşlü olma
 • Plan yapabilme

2- Beşeri Beceriler

Bu beceriye kısaca ‘insanlarla ilişki kurma’ diyebiliriz. Bu beceri sayesinde yönetici, örgütün her seviyesindeki kişilerle etkili bir biçimde iletişim kurar. Aynı zamanda çalışanlarla daima etkileşim içinde olur. Bu beceriyle birlikte yönetici; ekipteki kişileri tanıma, düzgün bir üslupla konuşma, daha anlayışlı olma ve sakin kalabilme, onlara saygı duyma gibi durumlara önem vermelidir. Beşeri becerinin zaman içinde geliştirilebileceği unutulmamalıdır. Yönetici bu becerisini geliştirebilmek için çaba sarf etmeye özen göstermelidir.

3-Teknik Beceriler

Teknik beceri; yönetici hangi sektördeyse veya hangi alanda çalışmalar yapıyorsa o alanda uzmanlaşması anlamına gelir. Teknik beceri yöneticilikte oldukça önemlidir. Çünkü yönetici kendi alanına ne kadar hakimse ve o alanda ne kadar kendini geliştirmişse bu onu oldukça yetkin bir kişi yapar. Bazı teknik beceriler şunlardır:

 • Alana ilişkin gelişmeleri yakından takip etme
 • Alana ilişkin bilgisayar programlarını kullanabilme
 • Teknolojiyle yakın olma
 • Araç – gereçler hakkında bilgili olma
 • Alanına hakim olma
 • Alanında yenilikler yapabilme
yöneticilik
yöneticilik

Etkili Yöneticilerin 5 Özelliği

Yöneticilik nedir, yönetim becerileri nelerdir yukarıda kısaca bahsettik. Peki iyi bir yönetici nasıl olmalıdır, etkili yöneticilerin özellikleri nelerdir? Şimdi bu soruların cevaplarına bakalım.

1- İyi Bir Ekip Oluşturma

Doğru ekibi kurma yöneticilikte çok önemlidir. Bunun için öncelikle kişi analizlerini iyi yapmak gerekir. Eğer doğru ekip, kombinasyon olarak birbiriyle çalışır hale getirilirse daha kısa sürede daha büyük işler başarılacaktır. Bu doğrultuda etkili yöneticiler, oluşturduğu ekipteki her bir kişiye yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda görevler verir ve bunun sonucunda da ekstra verim alır.

2- Ekipte “Biz” Bilinci Oluşturma

Bir yönetici işinde başarılı olmak istiyorsa dikkat etmesi gereken bir diğer nokta ekibinde ‘biz’ bilinci oluşturmak olmalıdır. Biz bilinci dediğimiz şey, çalışanlar kendini o ekibin bir parçası olarak görüyor mu yoksa sadece patron- çalışan ilişkisi mi var. Bu çok önemli. Çünkü çalışanlar değer gördüklerini hissettiklerinde ve kendilerini ekibin bir parçası olarak kabul ettiklerinde daha motive bir şekilde çalışmalarda bulunacaklardır. Bu nedenle iyi bir yönetici ekip ruhuna daima önem verir ve biz bilinci oluşturur.

Doğan Cüceloğlu’nun da dediği gibi:

“Liderler ve yöneticiler kültürü, değerleri, iklimi yönetmeye önem vermelidir. Çalışanın morali yüksekse ve şevkle çalışıyorsa, şirket tatmin edici bir sonuca muhakkak varır.”

3- Objektif ve Eleştiriye Açık Olmak

Etkili bir yönetici objektif ve eleştirel bakış açısına sahiptir. Şirketinde bulunan kişilerin veya ekibindeki kişilerin birçok farklı görüşe sahip olacağını bilir. Kritik nokta şu ki, yönetici bir karar verecekken onu mantık süzgecinden geçirip objektif bir şekilde karar verebiliyor mu yoksa fikir ayrılıkları yaşadığı kişilere karşı ön yargılı mı. Bu yüzden eleştiriye açık olan ve objektif bir şekilde bakmayı başaran yöneticiler daima 1-0 öndedir. Çünkü bir karar almadan önce sorgular, değerlendirir ve mantığıyla hareket ederek doğru sonuca varır.

4- Dürüstlük ve Güvenilirlik

İyi bir yönetici çalışanlarına karşı dürüst ve güvenilirdir. Çünkü bir şirkette olmazsa olmaz değerler dürüstlük ve güvenilirliktir. İnsanlar kendini yöneten kişiye sonuna kadar güvenmek isterler. Bu güven ortamı oluştuğunda, bir sorun çıksa dahi çalışanlar yöneticinin dediklerini yapmaya özen gösterir ve canla başla çalışır. Bunun sonucunda da başarı kaçınılmazdır.

5- Özgüven

Özgüven kavramı kişinin kendi yeteneklerinin, yapabileceklerinin ve yapamayacaklarının farkında olmasıdır. İyi bir yöneticinin karşılaştığı güçlükler karşısında dik bir duruş sergilemesi ve bu güçlüklerle başa çıkması gerekmektedir. Çoğu zaman liderlerin hedeflerine ulaşmak için alışılmış yöntemlerin dışına çıksalar dahi başarı yakaladığını görürüz. Çünkü ne yapılması gerektiğini bilirler ve o doğrultuda hareket ederler. Aynı zamanda kendilerine güvenleri tamdır. Bu özelliklerinden dolayı çalışanları hem kendilerine hem de onlara fazlasıyla güven duyar.

yöneticilik
yöneticilik

Yazı Önerisi! Girişimcilik Nedir? 21.Yüzyılın Başarılı Girişimcilik Örnekleri Nelerdir?

Diğer bir yazım için buraya tıklayabilirsiniz 🙂


What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
2
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win