yetkinlik nedir

Yetkinlik nedir?

Bugün sizlere çağımız insanı için yaş, üniversite ve bölüm fark etmeksizin hepimizi ilgilendiren bir konudan bahsetmek istiyorum 21.yy. yetkinlikleri. Bu yetkinlikler aslında birçok kişinin gözünden kaçırdığı bir konu ancak yaşadığımız yüz yılda başarılı olmak istiyorsak bunları bilip hayatımıza uygulamamız artık bir tercih değil zorunluluk. Özellikle genç sayısının artması ve sonucunda üniversite mezunu sayısının artmasından ötürü farkımızı ortaya koyabilmemiz için kendimize bazı yetkinlikler katmamız gerek. Peki yetkinlik nedir? Yetkinlik, çalışanların yüksek performans seviyelerine ulaşmak için işlerine hâkim olması veya edinmeleri gereken davranıştır.

yetkinlik nedir
yetkinlik nedir

21. Yüzyıl yetkinlikleri nelerdir

Bu konuda birçok farklı şehir ve ülkedeki üniversitelerin kendi listesi bulunmakta ancak bu listelere bakınca fark ettiğimiz şey şu olmakta bu listeler birbirine çok yakın buradan çıkardığımız şey şu oluyor ki aslında bu yetkinlikler nesnel ve dünya genelinde kabul görmüş şeyler. Özellikle artık sadece kendi ülkemizin vatandaşı olmanın yanı sıra dünya vatandaşlığının önemini kavradığımız şu dönemde bizim için daha önemli olduğunu söyleyebiliriz.

 • Yaratıcılık
 • İnovasyon
 • Eleştirel Düşünme
 • Problem Çözme
 • Takım Çalışması
 • İletişim Becerileri
 • Bilgi Okuryazarlığı
 • Medya Okur Yazarlığı
 • Evrilebilme, Esneklik
 • İnisiyatif Alma
 • Sosyal ve Kültürler arsı etkileşim
 • Üretkenlik ve Hesap verebilirlik
 • Liderlik
 • Aktif Vatandaşlık
yetkinlik nedir
yetkinlik nedir

Bu yetkinlik listesi üniversitelerin kesişim kümesi listesi diyebilir. Ve bu listeyi okuyan bir Türk genci çoğunun kendinde bulunduğunu düşünse bile maalesef bize sunulan eğitim sisteminde durum göründüğü gibi değil. Bu yetkinlikler aslında öğrenciye ilk okuldan başlanılarak verilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Bunlardan birkaçını açıklamak gerekirse.

 

1.YARATICILIK

Günümüzde aslında yaratıcılığın en çok yitirilen yeteneklerden biri olduğundan söz edebiliriz çünkü eğitim sistemimiz bu yeteneğimizi köreltmek üzere kurulu ezbere sisteme dayanır. Ama işe alanların bu yüzyılda idrak ettiği gerçeklerden biri elindeki sistemi korumanın, onları iyileştirmeyeceği. Eğer gelişmek istiyorlarsa yaratıcılıkla beraber yenilikler getirmeleri gerektiğinin bilincindeler ve bundan ötürü bu yetkinliğe sahip kişiler arıyorlar.

yetkinlik nedir
yetkinlik nedir

2.İNOVASYON

Birçok kişinin aklına İnovasyon deyince net bir şey gelmiyor peki İnovasyon nedir: İnovasyon, yeni yaratıcı fikirlerin veya buluşların ekonomik alanlara uygun hale getirilip uygulanmasıdır. Ve 21. Yüz yıl bizden yaratıcılıkla beraber bu yetkinliği de bekliyor. Özellikle son dönemde girişimcilik kavramının hayatımıza girip ne derece önemli olduğunu kavradığımızı göz önüne alırsak bu kavramın ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz.

 

3.ELEŞTİREL DÜŞÜNME

Bir konu hakkında akıl yürütme, analiz ve değerlendirme gibi zihinsel süreçlerden oluşan bir düşünme biçimidir. Ana hatları sorgulama ve şüpheciliğe dayanır ve yaratıcı düşünme kavramını tamamlayan en önemli unsurlardandır.

 

 1. BİLGİ OKURYAZARLIĞI

“Bilgi okuryazarlığı” kavramı ilk olarak 1974’te Amerikan Bilgi Endüstrisi (SIIA) başkanı Paul G. Zurkowski tarafından kullanılmıştır. Zurkowski, Kütüphane ve Bilgi Bilimi Ulusal Komisyonu (NCLIS) için hazırlanan bir raporda bilgi okuryazar kişileri, bilgi kaynaklarını kullanmayı bilen, birincil kaynakların yanı sıra çeşitli bilgi araçlarını kullanma becerisine sahip kişiler olarak tanımlamıştır.” Ve bir diğer bilgide ise Amerika’da yapılan araştırmaya göre okuryazar halkın sadece altıda birinin bilgi okur yazarı olduğu belirtilmiştir.

 

5.EVİRİLEBİLME/ ESNEKLİK

İnsan hayatının belli bir düzeni ve rutini vardır ancak o düzen her zaman yolunda gitmeyebilir. Böyle durumlarda esneklik yeteneği ön plana çıkar ve ters giden işlerde hemen evirilerek her şeyi düzene sokabilme ve işleri aksatmadan yapma yeteneği olarak açıklanabilir.

yetkinlik nedir
yetkinlik nedir

6.İNİSİYATİF ALMA

İlk önce inisiyatif nedir bunu açıklayalım, herhangi bir olayda, karar almama ya da sorumluluk üstlenmeme şansına sahip olsa da kişinin kendi iradesi ve düşüncesiyle bir konuda karar vererek harekete geçmesi inisiyatif olarak tanımlanmaktadır. Birçok kişi bir olay karşısından tüm yükün kendinde olacağı sorumlulukları almaktan kaçınır. Ancak kişi tek başına veya grupla inisiyatif alma yeteneğine sahip olmalı ve o yükü kaldırabilmelidir.

 

7.AKTİF VATANDAŞLIK:

Aktif Vatandaşlık” genel anlamı ile bireylerin içinde yaşadıkları kent ya da ülke sorunlarını belirleme, bunlarla mücadele etme ve yaşam kalitesini artırma doğrultusunda katılım olanağına sahip olmasıdır. Ve bunu her vatandaş hem kendi için hem ülkesi için yapmalıdır çünkü biz ayrı ayrı değil bir topluluk olarak yaşıyoruz ve kendimize olduğu kadar aynı topluluk içinde bulunduğumuz insanlara da karşı bazı sorumluluklarımız olduğunun bilincinde olmalıyız.

 

Bunlar bazı önemli yetkinliklerdi.http://erhanerkut.com/21-yy-yetkinlikleri/21-yuzyil-yetkinlikleri-sorun/


What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win