Yalın Üretim Nedir?

Yalın Üretim, çeşitli maliyetleri optimize ederek imalatta 7 temel israfı ortadan kaldırmayı amaçlayan üretim yöntemidir. Gelinin Hep beraber Muda Nedir inceleyelim…

7 Muda Nelerdir?

7 Temel İsraf” Öncelikle Toyota Üretim Sisteminden türetilen bir yönetim felsefesi olan yalın üretim sistemi içinde “Muda” adı verilen israfları ortadan kaldırmaya odaklanır. [1]

Aşırı insan hareketinin israfları da dahil olmak üzere birçok israf türünü hesaba katar ve üretimin her adımını maliyeti azaltan ve toplam geliri artıran bütüncül ve verimli bir sürece entegre etmeyi amaçlar.

muda nedir
muda nedir

Hatalı Üretim

Hatalı üretim”, tasarım standartlarından veya müşterinin beklentisinden sapan bir ürünü ifade eder. Hatalı ürünler  değiştirilmelidir; bunu işlemek için evrak ve insan emeğine ihtiyaç duyarlar; potansiyel olarak müşterilerini kaybedebilirler, ürün kullanılmadığı için hatalı ürüne konulan kaynaklar boşa gider. Ayrıca, hatalı bir ürün, kusurun başlamasına yol açmış olabilecek diğer düzeylerdeki israfları ifade eder; daha verimli bir üretim sistemi kurmak hataları azaltır ve ilk etapta bunları ele almak için gerekli kaynakları arttırır.

Hatalı üretim yapmak hem operatör hem tasarımcı hem de kalite kontrol gibi insani sebeplerden olabileceği gibi makine veya yazılım kaynaklı da olabilir. Bu noktada seçeceğiniz makine kadar yazılım da önemli rol oynar ve bu yazılıma yapacağınız yatırımın işletmenizde oluşturacağı fayda hem süreklilik hem de rekabet açısından önemlidir.

muda nedir
muda nedir

Fazla Üretim

Gereğinden fazla veya erken üretim israftır. Aşırı üretim, diğer 6 israfı da beraberinde getiren bir israf türüdür. Sermayenizin büyük bölümünü siz hiç farkında olmadan alıp götürür. Fazla üretimin çok ciddi çevresel etkileri olabilir. Gerekenden daha fazla hammadde tüketilir; ürün bozulabilir veya eskimiş olabilir, bu da atılmasını gerektirir; ve ürün tehlikeli maddeler içeriyorsa, gereğinden fazla tehlikeli madde israf edilir, bu da ekstra emisyonlara, ekstra israf imha maliyetlerine, israfların kendisinden kaynaklanan potansiyel çevresel sorunlara yol açar.

muda nedir
muda nedir

Fazla Stok

Birim iş için gereğinden fazla stoklanan tüm envanter israftır. Stokunuzu akıllıca yönetmiyorsanız, bunun başınıza gelme ihtimali çok yüksektir. Stok tutulan tüm envanterin zamanı gelip nakliye edilene kadar size çıkarttığı, genel de göz ardı edilen, ciddi bir masraf vardır.  Bunun için ihtiyaçtan ve talepten fazla stok yapılmaması elzemdir.

Stok israfının çevresel etkileri, paketleme, bozulma veya çalışma sırasındaki hasar, hasarlı veya eski stokların yerini alacak ek malzemeler ve ışık enerjisinin yanı sıra ısı veya soğuk stok alanıdır.

muda nedir
muda nedir

Bekleme

Bekleme, bir önceki adım tamamlanırken üretim zincirinin bir aşamasında üretimin yavaşlaması veya durdurulması nedeniyle harcanan zamanı ifade eder. Tasarımın hızlıca imalata alınmasını beklemek, makinenin işlemini bitirmesini beklemek, tamiri için beklemek ve nakliyesi gibi süreler hiçbir fayda yaratmayan sürelerdir.

muda nedir
muda nedir

Gereksiz İşler

Katma değer yaratmayan iş adımları israftır. Üründe olması beklenmeyen bir özellik eklemek örnek verilebilir. Bu hoş bir detay/jest gibi görünse de imalat sürecinde bir karşılığı yoktur.

Çevresel etki, üretimde tüketilen parça, işçilik ve hammaddelerin fazlalığını içerir. Zaman, enerji ve emisyon, bir üründe gereksiz bir şey üretmek için kullanıldıklarında boşa harcanır; basitleştirme ve verimlilik bu israfları azaltır ve şirkete ve çevreye yarar sağlar.

Gereksiz Taşıma

Taşıma. malzemeleri bir konumdan diğerine taşımadır. Taşımanın kendisi ürüne değer katmaz, bu nedenle bu maliyetleri en aza indirmek önemlidir. Bu, üretim zincirinde bir tesisin diğerine daha yakın olması veya daha verimli yöntemler kullanarak nakliye maliyetlerinin en aza indirilmesi anlamına gelir.

Kişi veya birimlerin (ham madde, ekipman, mamül, vb.) süreç içinde hareket etmesi/nakliyesi de israfa neden olabilir. Çünkü taşıma, ürüne hiçbir değer katmazken, gerçekleşmesi gereken önemli adımlardan birisidir. Bekleme ve aşırı üretim, bu noktada maliyetleri artıran faktörlerdir.

muda nedir
muda nedir

Gereksiz Hareket Nedenleri

Üretim hattında veya iş ortamında iyi organize edilmemiş alanlarda meydana gelen gereksiz makine ve insan hareketleridir. Her ikisi de hem personel hem de makinelerde ek aşınma ve yıpranmaya neden olur.

Gereksiz hareketin birçok çevresel maliyeti vardır. Bariz olanlardan biri aşınmış makinelerin yerine kullanılan gereksiz malzeme israfıdır; bir diğeri, yük asgariye indirilmiş olsaydı onlara ihtiyaç duymamış olabilecek aşırı yüklenmiş çalışanların sağlık kaynakları olabilir.

muda nedir
muda nedir

İsrafın Nedenleri

 • Yanlış yerleşim (Layout)
 • Ayar ve tamir işlemlerinin uzunluğu
 • Süreçlerin yeterli olmayışı
 • Bakım çalışmalarının etkili olmaması
 • İş yapma metodunun yetersizliği
 • Eğitim eksikliği
 • Organizasyona bağlı sorunlar
 • Eski yönetim biçimleri
 • Performans değerlendirmenin yanlışlığı/yetersizliği
 • Planlamanın yetersizliği
 • Hammadde kalitesinin yeterli olmayışı
 • Tedarikçiler ile ilişkilerin iyi olmaması
 • Müşteri şikayetlerinin iyi değerlendirilmemesi [2]

Zeynep SEFA

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win