Küresel çapta yaşanan rekabet neticesinde işletmelerin üretim sistemlerinde teknoloji edinimine talebi her geçen gün artmaktadır. Makine parkının tek elden yönetilmesine olanak sağlayan otomasyon sistemleri sayesinde işletmelerin üretim süreçlerini kontrol kabiliyetleri yükselirken bir yandan da örgütsel karmaşanın artmasına yol açmaktadır. Üretim, insan makine ilişkisini optimum düzeylerde yönetmeyi gerektirdiği için Üretim Yürütme Sistemlerine (MES) ihtiyaç duyulmaktadır. Biz de bu sistemden bahsettik. Keyifli Okumalar!

Üretim Yürütme Sistemi (MES) Nedir?

Üretim Yürütme Sistemi ( İngilizcesi Manufacturing Execution System, kısaca MES), hammaddelerin bitmiş ürünlere dönüşümünü izlemek ve belgelemek için imalatta kullanılan bilgisayarlı sistemlerdir. MES, üretim planlayıcıların, fabrika katındaki mevcut koşulların üretim çıktısını iyileştirmek için nasıl optimize edilebileceğini anlamalarına yardımcı olan bilgiler sağlar. MES, üretim sürecinin birden çok öğesinin (örneğin girdiler, personel, makineler, ürün verileri ve destek hizmetleri) kontrolünü sağlamak için gerçek zamanlı olarak çalışır.

MES dört temel işlevi yerine getirir:

 • Üretim Sahasından Anlık-Eş zamanlı veri toplar (örneğin makine duruşları).
 • Verileri düzenleyip merkezi bir veri tabanında saklar.(ERP ile ileri geri entegre şekilde)
 • Planlama ve mühendislik büro gibi verilerin saklandığı diğer bilgi sistemlerinden kritik verileri de dâhil ederek tüm verilerin ağ üzerinden erişilir olmasını sağlar.
 • ERP’den iş emirlerini alıp düzenleyerek üretim birimlerine aktarır. Aynı zamanda vakalara eş zamanlı detaylı planlama ile tepki vererek verimliliği ve kaliteyi artırır.
ÜRETİM YÜRÜTME SİSTEMİ
üretim yürütme sistemi

MES Yapısının ERP ile Bağlantısı

ERP üçgeninin ana yapısının hemen alt sekmesi olan Üretim Yürütme Sistemi MES, ERP yapısının en önemli yapısını oluşturmaktadır. MES karar aşamasında nasıl alacağını belirtir, ERP ise neden karar verilmesini sağlar. MES ve ERP birlikte çalışma olanağına sahiptir. MES için Kontrol ve ERP sistemlerini birbirine bağlayan yapı taşı olarak nitelendirebiliriz. MES montaj hatları, stok yönetimi gibi konularda ERP için bir köprü görevi sağlamaktadır.

üretim yürütme sistemi
üretim yürütme sistemi

ERP neden karar verilmesi gerektiğini, MES ise bu kararları nasıl alacağını bilmektedir.

MES Çekirdek Fonksiyonları

MES, kaynak çizelgeleme, sipariş yürütme ve üretim analizi gibi üretim operasyonunun çeşitli alanlarında çalışabilmektedir. Bu, üretimin insan müdahalesi olmadan çalışabilmesini ve hesap verebilir ve kontrollü bir üretim akışını sürdürmesini sağlamaktadır. Çok yönlü, sağlam bir üretim yürütme sistemi, aşağıdakiler gibi tesisler için çok önemli olan işlevleri içermektedir;

Kalite Kontrol: Üretim aşamalarının kontrolü ve üretimde yeni gelişimler elde etmektir.

Bakım Yönetimi: Düzenli bakımlar planlamak ve üretim hattında oluşabilecek engelleri ortadan kaldırmaktır.

Veri Elde Etme: Üretimin tüm aşamalarının değerlendirilmesi için tüm bilgilerin elde edilmesini sağlar.

İşgücü Yönetimi: Ekipman ve çalışanların özelliklerini en avantajı şekilde kullanmaktır.

Performans Analizi: Yürütülen işlemlerin analizi ile birlikte verimliliğinin de sürekli olarak analizini sağlamaktır.

Ürün Takibi: Üretim aşamasındaki süreyi tam zamanlı olarak ve kolaylıkla gözlemlemektir.

Süreç Yönetimi: Üretim hattını ve çalışanların üretim aşamasındaki etkinliklerini en üst düzeye çıkartma aşamasıdır.

Durum Analizi: Anlık bilgiler sayesinde verimliliği ve etkinliğin ölçümünü sağlar.

Raporlama: Durum analizinden elde edilen bilgiler ışığında kolayca raporlanmasını sağlamaktır.

üretim yürütme sistemi
üretim yürütme sistemi

Başarılı MES için Gerekli Aşamalar

 1. Sorunları Doğru ve Net Şekilde Tespit Etmek; Firma ihtiyaçlarını iyi bir şekilde gereksinim analizleri ile belirleyip bu ihtiyaçlar doğrultusunda MES sistemlerini kullanmak.
 2. Önceliklendirmek; Yapılan gereksinim analizi ile birden çok sorun çıkaran süreç tespit edilebilir. Bu durumlarda firma için yapılması öncelikli süreci belirlemek gereklidir.
 3. Doğru Yönetimin Belirlenmesi; Bu süreçlerin uygulama aşamasında süreç yönetimi için en yetkili ve doğru kişiler belirlenmeli.
 4. Doğru Partner Seçimi; Süreç devamlılığı için en doğru tedarikçi belirlenmeli.

MES İşlevleri

MES, üretim operasyonlarının birçok alanında insan müdahalesine ihtiyaç duyulmadan çalışabilmekte ve kontrollü bir üretim akışını sağlayabilmektedir. Üretimin gözetim altında sürdürülebilir olması için birtakım temel işlevler sunulmaktadır.

 • Planlama Sistemi Ara yüzü
 • Veri Toplama
 • İş Emri Yönetimi
 • İş İstasyonu Yönetimi
 • Stok Takibi ve Yönetimi
 • Malzeme Akış Takibi
 • İstisnai Durumlar Yönetimi
 • Üretim Zekâsı
 • Üretim Sahasından Anlık-Eş Zamanlı Veri toplama
 • Performans Analizi
 • Toplanan veri baz alınarak istenilen formatta Raporlama yapmak
 • Görevlerin üretim birimlerine dağıtımı
 • İş / detay planlama
 • Bakım yönetimi
 • İşgücü yönetimi
 • Kalite yönetimi
 • Süreç yönetimi
 • Ürün takibi ve kütüğü
 • Kaynak tahsisi ve durum belirleme

MES’in Avantajları

Üretim yönetim sisteminin uygulanır halde olması, MES’in tüm işlevlerinden yararlanmayı ve bu işlevlerin getirilerini kazanmayı sağlamaktadır.

 • İmalat dönüş süresini (Cycle) kısaltır.
 • Hazırlık / tedarik süresini azaltır.
 • Veri girişinde harcanan süreyi tamamen ortadan kaldırır veya azaltır.
 • Ürün kalitesini iyileştirir.
 • Vardiyalar arası dokümantasyon gereğini ortadan kaldırır veya azaltır.
 • Planlama sürecini iyileştirir
 • Fabrika çalışanlarının verimliliğini artırır.
 • Kayıp belge vakalarını engeller.
 • Üretimi tamamlanmak üzere bekleyen mamullerin sayısını azaltır.
 • Müşteri hizmetlerini geliştirir.

Yazı Önerisi: Endüstri 4.0 : Aydınlık Gelecek Karanlık Fabrikalarda Mı?

 


Zeynep SEFA

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win