Herkese merhaba, bugünkü yazımızda tedarik zinciri ve tedarik zinciri aşamaları konularını ele alacağız. Bildiğimiz üzere tedarik zinciri günümüz ekonomi dünyasının en önemli sistemlerinden biri haline gelmiştir. Dolayısıyla tedarik zinciri, firmalar için büyük bir önem arz etmektedir. Bu süreci doğru yönetebilmek için tedarik zinciri aşamalarını iyi analiz etmek gerekir. Gelin, bu süreçler nedir ve nasıl yönetilir hep birlikte göz atalım!

 

Tedarik zinciri aşamalarını detaylıca incelemeden önce bazı kavramların anlamlarını bilmemiz gerekir. İlk olarak tedarik kavramına bakacak olursak, işletme gereksinimlerinin saptanması, bu gereksinimleri karşılayabilecek bir tedarikçinin belirlenerek seçilmesi, ürün teslimine ilişkin konuların müzakere edilmesi ve teslime ilişkin işlemlerin izlenmesine yönelik işlevlerdir diyebiliriz. Tedarikçi ise işletme gereksinimlerini karşılayan birim, bölüm, kurum ya da kişiyi ifade etmektedir.

 

Tedarik Zinciri Nedir?

Tedarik zinciri, ürünün sırasıyla üreticiden, toptancı, dağıtıcı, perakendeciye ve son olarak da tüketiciye ulaşmasını sağlayan sürece denir. Tedarik zincirini,  bir ürünün müşteriyle buluşmasına kadar geçen sürede operasyon ve bilgi teknolojileri sayesinde bunu en yalın en verimli şekilde yönetmeye çalışan, uğraşan önemli bir fonksiyon gibi düşünebiliriz. Tedarik zinciri, işlemlerini bazı temel hedefler doğrultusunda gerçekleştirir. Bu temel hedeflerin tamamına tedarik zinciri aşamaları denir.

Tedarik Zinciri Aşamaları Nelerdir?

Günümüz sektörünün kalbi olan tedarik zincirinin iş süreçleri açısından belli aşamalara sahip olduğunu söylemiştik. Bu aşamaları doğru yönetmek  firmalar için oldukça önemlidir. Tedarik zinciri aşamalarına baktığımızda adım adım işleyen bir yönetim biçimi olduğunu görürüz. Altı adımdan oluşan bu süreç, birleşerek bir sistemi oluşturur. Bu sürecin tedarik zincirini güçlendirme ve doğrudan etkileyebilme gücü bulunmaktadır. Bu adımları doğru yöneten firmalar, işlerini büyütebilir ve kârlılık oranlarını kolaylıkla artırabilirler. O halde bu adımlar neymiş bir bakalım.

 

1. ADIM: Talep ve sipariş yönetimi

Tedarik zinciri aşamalarının ilki olan talep ve sipariş yönetiminde; gelen siparişlerin hızlı bir şekilde alınması, müşteri taleplerini ön görmek ve talepleri karşılamak için işletme faaliyetlerinin organize edilmesi amaçlanır. Bu aşamada siparişlerin sorunsuz bir biçimde karşılanması oldukça önemlidir. Bir diğer önemli nokta ise, müşterilerin ilgisini çekmek ve istenilen satışa ulaşmak için ürünlere belli bir talep yaratmak gerektiğidir.  Pazarlama ve satış stratejileri belirlenerek hedeflenen amaca kolaylıkla ulaşılabilir.

2. ADIM: Satın alma

Müşterinin talep ettiği ürünün üretimi için gerekli olan ham madde ve malzemelerin hızlı ve sorunsuz bir şekilde, aynı zamanda da en uygun maliyetle tedarik edilmesi amaçlanan evredir.  Üretimde gerekli olan malzeme ve ürünlerin zararsız bir şekilde ve beklenen kalitede hazır edilmesi gerektiğinden satın alma adımının tedarik zinciri aşamalarının önemli bir evresini oluşturduğunu söyleyebiliriz.

3. ADIM:  Planlama

Üretimin en az maliyetle ve en kısa sürede tamamlanması için gerekli tüm organizasyonlar yapılır. Ayrıca tedarik zincirinin tüm aşamaları net ve doğru şekilde planlanır.

4. ADIM: Üretim

Bir işletme açısından tedarik zincirindeki en önemli aşama üretim aşamasıdır. Bu aşamada satın alma adımında alınmış ham madde ve malzemelerin doğru bir şekilde, gereken kalitede ve en kısa süre içerisinde ürüne dönüştürülmesi amaçlanır.

5. ADIM:  Stok ve depo yönetimi

Planlama evresinde belirlenen miktarda, tüm malzemelerin stok seviyeleri belirlenir. Firmanın sahip olduğu tüm ham madde, ürün ve malzemenin kontrolü bu aşamada yapılır.  Ayrıca sevkiyata gidecek ürünler hazırlanır ve depolanır.

6. ADIM: Sevkiyat(Nakliye)

Tedarik zinciri aşamalarının sonuncusu olan sevkiyat adımında, üretilen ürünlerin depolardan alınarak en kısa sürede tüketiciye ya da satıcıya ulaşması sağlanır. Ayrıca ürünlerin hasarsız bir şekilde müşteriye ulaşmasına dikkat edilmelidir.

Tedarik Zinciri Aşamaları Nelerdir?

 

Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir?

Yukarıda bahsettiğimiz tedarik zinciri aşamaları adım adım gerçekleşirken, bu süreç içerisinde maliyetler araya giren kanal sayısıyla doğru orantılı bir şekilde artar. İlk olarak üretici firma ürün için bir fiyat belirler. Araya giren her bir kanal da ürünü bir sonraki kanala devretmeden önce kendi kârını ekler ve hemen ardından ürünü bir sonraki kanala devreder. Ayrıca bu maliyetlere ek olarak ürünün nakliye ücretleri ve ürünün saklandığı depo masrafları da ortaya çıkar. İşte tam da bu noktada firmalar, tedarik zinciri aşamalarının çok iyi bir şekilde organize edilerek yönetilmesine ihtiyaç duyarlar. Tedarik zinciri yönetimi sayesinde, tüm bu faaliyetlerin doğru yerde, doğru zamanda ve doğru fiyata, en düşük maliyet ve en yüksek verimle tüketicinin eline ulaşmasını sağlanabilir.

Günümüz ticaretine baktığımız zaman sadece kaliteli ürün alma ya da satmanın yeterli olmadığını görüyoruz. Firmaların çokluğu rekabeti de artırmaktadır. Müşteriler de doğal olarak kendine en uygun firmayı aramaktadır. Yani en kısa sürede, en düşük maliyetle ve en kaliteli üretimi yapan firmalar her zaman tercih sebebi olmaktadır. Bu rekabet karşısında firmaların kendini geliştirmesi gerekir. Kendini geliştirmek için de tüm organizasyonları sistemli yapmak ve tüm birimlerin birbiriyle uyumlu çalışmasını sağlamak gerekir. Tedarik zinciri yönetimi ile tüm organizasyonları kontrol altında tutarak, gereksiz zaman ve iş gücü kaybını önleyip aynı zamanda en az maliyetle en kaliteli ürünlerin ortaya çıkmasını sağlamak amaçlanır.

Tedarik Uzmanı Ne İş Yapar? / Görevleri Nelerdir?

Çoğunlukla endüstri mühendisliğinden mezun olan kişilerin çalıştığı bir pozisyon olan tedarik uzmanlığının iş tanımına bakacak olursak; siparişten nakliyeye ve faturalandırmadan müşteri hizmetlerine kadar tedarik zincirinin performansını artırır ve tedarik zinciri aşamaları, tedarik zinciri yönetimini sorunsuz bir şekilde sağlar diyebiliriz.

Tedarik uzmanının çeşitli görevleri vardır.

 •  Mevcut siparişleri değerlendirir ve gelecekteki talebi tahmin eder.
 •  Doğru satın alma yapar.
 •  İş prensiplerine uygun planlama ve stok yenilemesi yapar.
 •  Üretim ve lojistik süreçlerine dahil olur.
 • Tedarik zincirindeki çalışanları ve departmanları denetler.

 

Tedarik Zinciri Faydaları Nelerdir?

Tedarik zinciri yapan firmalar, rakip firmalara göre daha avantajlı bir konumdadır.

 •  Tedarik zinciri sayesinde müşteri memnuniyeti artar.
 •  Firmanın verimlilik ve başarısı artar.
 •  Maliyetleri düşürerek firmanın tasarruf etmesi sağlanır.
 •  Tedarik zinciri sayesinde firmanın üretim ve satış devamlılığı sağlanır.
 •  Etkin stok yönetimi ile firmanın olası krizlerden etkilenmemesini ve rakip firmalardan avantajlı duruma geçmesi sağlanır.
 •  Tedarik zinciri; firmanın bağlı olduğu sektördeki ani değişimlere karşı daha hazırlıklı olmasını sağlar.

 

Tüm bunları göz önünde bulundurarak söyleyebiliriz ki, tedarik zinciri yönetimi müşteri hizmetlerini geliştiren, stok yönetimi ve çeşitli planlamalar ile firmanın harcamalarını azaltan ve sonuç olarak da firmanın rekabet gücünü artıran bir sistem olduğu için günümüz ticaretinde önemli bir konumdadır. Tedarik zincirini iyi yönetebilmenin sırrı da tedarik zinciri aşamalarını iyi bir şekilde uygulamaktan geçer. Tedarik zinciri aşamalarını iyi bir şekilde uygulayan ve kendini tedarik zinciri yönetimi konusunda geliştiren firmalar şüphesiz sektörde ön plana çıkacaktır.

 

İş verimliliğini konu alan yazımıza da göz atabilirsiniz:  Yalın Üretim Teknikleri Nelerdir? Yalın Üretim Özellikleri

 

 


What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
2
love
lol lol
1
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win