Herkese merhabalar. Bu yazımızda sizlere endüstri mühendisliği alanında oldukça fazla kullanılan Taguchi yöntemi hakkında bilgi vermeye çalıştık. İyi okumalar dileriz.

Taguchi Yöntemi Nedir?

Taguchi Yöntemi, ürün imalatı, son zamanlarda ise biyoteknoloji, pazarlama ve reklamcılıkta kullanılan kalite geliştirimi için Genichi Taguchi tarafından önerilen istatiksel bir metottur.

genichi taguchi

Taguchi, kalite mühendisliği için her şeyden önce çeşitli durumlarda kalitenin maliyetini hesaplamanın öğrenilmesi gerektiğini savunmuştur. Geleneksel olarak endüstriyel mühendislikte, kalite maliyetleri belirli özellikler dışında olan ürünler sayısı ile yeniden işleme veya hurda maliyetlerinin çarpılmasıyla bulunmaktadır. Bunun yerine Taguchi kalitenin topluma olan maliyetini daha önemli bulmaktaydı. Bu nedenle Taguchi yöntemini öne sürdü.

Taguchi Yöntemi 5 Temel Felsefesi

 • Rekabetçi pazar koşullarına göre, devamlı olarak kaliteyi artırmak ve maliyeti azaltmak gereklidir. Bilindiği üzere bu endüstri mühendisliğinin de en temel gayesidir. Bu nedenle Taguchi yöntemi endüstri mühendisliğinde oldukça fazla kullanılmaktadır.
 • Ön imalatın deneysel sürecinin değiştirilerek, aynı anda tek faktörün incelenmesinden ziyade aynı anda birçok faktörün incelenmesi gereklidir.
 • Kalitenin önemli ölçülerinden biri de imal edilen ürünün toplam üzerindeki toplam kaybı olmalıdır.
 • Hedeften olacak herhangi bir sapma durumu düşük kaliteyi de beraberinde getireceğinden dolayı ürün ya da hizmetin performansındaki değişikliklerin en aza indirilmesi gerekmektedir.
 • Müşteri kaybı düşük kalite standartlarından ve hedeften doğan sapmalardan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle Taguchi yöntemi spesifikasyonlara uygunluk yaklaşımı yerine “hedefe ulaşma ve değişkenliği minimuma indirme” yaklaşımını savunmaktadır.

genichi taguchi

Temel Taguchi Kavramları

Taguchi yönteminde yapılan kalite tanımı tamamen müşteri tabanlıdır. Bu yöntemin kalite ile ilgili 4 temel kavramı bulunmaktadır.

 • Kaliteye hedeften olan sapmaların minimuma ulaştırılması ile ulaşılır, spesifikasyonları karşılayıp karşılamamasına göre kalite belirlenmez.
 • Kalite başlangıçtan itibaren ürün bünyesinde yer almalıdır, kontrol ve eleme ile kaliteye ulaşılamaz.
 • Kalite sadece ürünün özelliklerini ve performansını temel almamalıdır. Kalite pek çok faktörün göz önünde bulundurulması ile belirlenebilir.
 • Kalite maliyeti ölçülebilen sistem kayıpları yardımı ile bulunabilir.

Taguchi Yöntemi Aşamaları

Geleneksel deneysel tasarımların özellikle çok sayıda deneyle uğraşırken ve işleme parametresi sayısı arttırıldığında kullanılması zordur. Bundan dolayı Taguchi yöntemi aynı anda birden fazla faktörün göz önünde bulundurulmasını sağlamakla birlikte daha az deney yapılarak en optimum sonucun elde edilmesini de sağlamaktadır. Bu yönteme göre ürünün ve bu sürecin 3 tane kalite aşaması vardır. Bunlar sistem tasarımı, parametre tasarımı ve tolerans tasarımıdır.

 

 

taguchi yöntemi

Bu aşamaları daha geniş çerçevede inceleyecek olursak;

 • Taguchi yönteminde ilk adım optimize edilecek kalite karakteristiğini belirlemektir. Kalite karakteristiği varyasyonun ürün kalitesi üzerinde kritik bir etkisi olan bir parametredir. Gözlenecek çıktı veya cevap değişkenidir.
 • Bir sonraki adım sistem performansı ve kalitesi üzerinde olumsuz etki yaratabilecek gürültü faktörlerini tespit etmektir. Gürültü faktörleri kontrol edilemeyen veya kontrol edilmesi çok pahalı olan parametrelerdir.
 • Üçüncü adım kalite özellikleri üzerinde önemli etkileri olduğu düşünülen kontrol parametrelerinin tanımlanmasıdır. Kontrol parametreleri ayarlanabilen ve korunabilen tasarım faktörleridir. Her test parametresi için seviyeler (test değerleri) bu noktada belirlenir.
 • Bir sonraki adım matris deneyini tasarlamak ve analiz prosedürünü tanımlamaktır. İlk olarak gürültü ve kontrol parametrelerine uygun ortogonal dizi seçilir. Taguchi bu amaç için birçok standart ortogonal dizi sunmuştur. Ortogonal dizi;  yan yana, art arda veya zaman sırasına göre sıralanmış birbiriyle ilişkili nesne veya olayların oluşturduğu bütün sıraya denir.Uygun ortogonal dizileri seçtikten sonra, gürültü faktörlerinden dolayı kalite karakteristiğindeki değişimi taklit etmek için bir prosedür tanımlanmalıdır. Taguchi, gürültü faktörlerindeki değişikliklerden kaynaklanan bir ürünün tepkisinin ortalamasını ve varyansını değerlendirmek için ortogonal dizi tabanlı bir simülasyon önerir.
 • Bir sonraki adım, matris deneyi yapmak ve sonuçları kaydetmektir. Taguchi yöntemi, kontrol edilebilir bir işlem bulunan her durumda kullanılabilir.
 • Deneyler yapıldıktan sonra, deney tasarımındaki en uygun test parametresi yapılandırması belirlenmelidir. Sonuçları analiz etmek için, Taguchi metodu sinyal-gürültü (S/N) oranı olarak adlandırılan bir performans ölçütü kullanır. Taguchi tarafından geliştirilen S/N oranı, gürültü ile en iyi şekilde başa çıkabilecek kontrol seviyelerini seçmek için bir performans ölçüsüdür. S/N oranı hem ortalamayı hem de değişkenliği hesaba katar.
 • Son adım olarak, çalışılan kontrol parametreleri için öngörülen optimum seviyeler kullanılarak deneysel bir onaylama yapılır.

Genel olarak Taguchi yöntemi kalite ve maliyetle eş zamanlı iyileştirmeler sunabilen güçlü bir araçtır.

Genichi Taguchi’nin hayatını merak edenler için : Genichi Taguchi Biyografisi

Son yazımız için : Lateral Düşünme Tekniği: 6 Şapka


What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
4
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win