Geçmişten bu yana  artan enerji kullanımı çevreye dolayısıyla insan yaşamına olumsuz yönde etki etmektedir. Günümüzde yapılaşma da bu olumsuz etkilere yol açmaktadır. Bu etki günümüz kadar geleceği de ilgilendirmektedir. Gelecek nesillerin bu olumsuz etkilerden en az düzeyde etkilenmesi için enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması ve sürdürülebilir olması gerekir. Bu sürdürülebilirlik yapılara da uygulanabilir. Bu şekilde kendi enerjisini koruyan veya üreten böylece  daha az enerji tüketen yapılar elde edilebilir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ NEDİR ?

sürdürülebilir enerji
sürdürülebilir enerji

Sürdürülebilir enerji, günümüzün ihtiyaçlarını gelecek nesillerin kaynaklarını tehlikeye atmadan karşılayan enerji biçimidir. Sürdürülebilir enerji kaynakları doğada sürekli yenilenir ve doğal süreçlerden elde edilir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI NELERDİR ?

sürdürülebilir enerji
sürdürülebilir enerji

Sürdürülebilir enerji kaynakları hidroelektrik enerjisi, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi , biyokütle enerjisi ve jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.

HİDROELEKTRİK ENERJİSİ

Hidroelektrik enerjisi, suyun potansiyel enerjisinin kinetik enerjiye dönüştürülmesiyle elde edilir. Bunun için hidroelektrik santralleri kullanılır ve su içindeki enerji elektriğe dönüştürülür.

RÜZGAR ENERJİSİ

Havanın yüksek basın alanından alçak basınç alanına akmasıyla rüzgar oluşur. Rüzgar enerjisi özellikleri itibariyle gelişmekte olan ülkeler için tercih sebebiyken, gelişmiş ülkeler için hedefledikleri karbon emisyon sınırlarını korumak, sera etkisini azaltmak için kullanılır. Bunun yanında tarımsal kesimde kullanılacak olan küçük rüzgar enerji sistemleri ile elektrik üretimi, su pompalama, tahıl öğütme gibi bir çok alanda üretime katkı sağlamaktadır.

GÜNEŞ ENERJİSİ

Güneş, vazgeçilmez bir enerji kaynağıdır. Güneş enerjisi, güneşten gelen ışınların, özel teknolojiler kullanılarak, elektrik enerjisine dönüştürülmesidir. Güneş enerji teknolojileri, güneş enerjisini nasıl yakalayıp dağıttıklarına veya güneş enerjisine nasıl dönüştürdüklerine bağlı olarak genel olarak pasif güneş veya aktif güneş enerjisi olarak nitelendirilir. Aktif güneş enerjisi teknikleri, güneş enerjisinden yararlanmak için fotovoltaik sistemlerinin, konsantre güneş enerjisi sistemlerinin ve güneş enerjili su ısıtmasının kullanımıdır. Pasif güneş teknikleri; bir binayı Güneş’e yönlendirmeyi, uygun termal malzemeler veya ışığı dağıtma özelliklerine sahip malzemeler seçme ve havayı doğal olarak dolaşan alanlar tasarlama gibi güneş enerjisinin yaşam alanı içinde en fazla oranda kullanımını sağlayan teknik yöntemleridir.

BİYOKÜTLE ENERJİSİ

Enerjinin çevre kirliliğine yol açamadan sürdürülebilir olarak sağlanabilmesi için kullanılan kaynaklardan biri de biyokütle enerjisidir. Biyoyakıtlar katı, sıvı ve gaz olarak sınıflanabilir. Biyokütle için mısır, buğday gibi özel olarak yetiştirilen bitkiler, otlar ,yosunlar, denizdeki algler, hayvan dışkıları, gübre ve sanayi atıkları, evlerden atılan tüm organik çöpler kaynak oluşturmaktadır.

JEOTERMAL ENERJİ

Jeotermal enerji, yer kabuğunun kilometrelerce derinliğindeki erimiş kayalardan oluşan magmanın ısısından oluşmaktadır. Magmadan yükselen ısı ile jeotermal rezervuarlar olarak bilinen yer altı su havuzlarını ısınmaktadır. Hatta bazen su kaynayarak buhar oluşturmaktadır. Bunlar yeryüzüne çıkacak bir yer bulduğunda su veya kaynar bir şekilde gayzerlerden dışarı çıkmaktadır. Günümüz teknolojisinde bunların kendiliğinden çıkmasını beklemek yerine sondaj yapılarak çıkarılmaktadır. Jeotermal enerji elektrik üretiminde de kullanılmaktadır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİNİN MİMARİDE KULLANILMASI:EKOLOJİK EVLER

Çevre sorunlarının olumsuz sonuçları günümüzde gittikçe daha fazla hissedilmekte, yapılar da çeşitli aşamalarda bu  duruma katkıda bulunmaktadır. Yapıların çevresel etki seviyesi sahip oldukları çeşitli özelliklerine göre değişmektedir. Ekolojik özelikler arttıkça çevresel etki de azalmakta ve yapılar çevreye daha az zarar vermeye başlamaktadır. Yapıların, daha az çevresel etkiye sahip olmalarını sağlayan çözüm arayışları, mimari tasarımı ekolojik yaklaşımlara doğru yöneltmektedir. Bunun sonucunda enerji dostu ekolojik yapılar ortaya çıkmaktadır. Ekolojik ev; her türlü enerji, su ihtiyacı ve çevresel etkiler incelenerek tasarlanmış, doğaya verilen zararı minimumuma indirmeyi öngören ve bu doğrultuda kendi ihtiyacını büyük ölçüde kendisi karşılayabilen ev demektir.

sürdürülebilir enerji
sürdürülebilir enerji

EKOLOJİK YAPILARIN TASARIM KRİTERLERİ

sürdürülebilir enerji
sürdürülebilir enerji
Yapıların basit plan tipli, küçük ölçekli, kompakt biçimde tasarlanmaları gerekir. Yapılar enerji korunumu açısından sıcak günlerde en az ısı kazancı, soğuk günlerde ise en fazla ısı kazancı sağlayacak şekilde biçimlendirilmelidir.
Enerji kayıpların en aza indirecek hacim organizasyonları yapılmalı .Isısal performansı yüksek yapı kabuğu tasarlanmalı.
Uygun arazi parçası eğimi ve yönünün seçilmesi gereklidir.
Yapının inşa edileceği arazide bulunan doğal malzemelerin ve önceden var olan yapıların kullanılması kaynak ve enerji korunumu bakımından büyük yararlar sağlamaktadır.
Doğru ve bilinçli bir peyzaj tasarımı ile yaz ve kış mevsimleri süresince ısıtma ve soğutma enerji yükünü % 30 oranında azaltmak mümkün olmaktadır.

Doğal ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilmiş olan malzemeler, üretim sürecinde yapay malzemelere kıyasla çok daha az işlem gerektirdiklerinden enerji etkinliği sağlamaktadırlar. Yapılarda kullanılan ahşap, bambu, saz, saman, çavdar sapı, ayçiçeği sapı mantar gibi bitkisel kaynaklı malzemeler hızla yenilenebilir kaynaklardan elde edilen doğal malzemelerdir.

Yapılarda sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanılması gerekir. Yapılarda sürdürülebilir enerji kullanımı, pasif ve aktif yöntemlerle güneş ve rüzgâr enerjisi kullanımı, toprak ve sıcak su kaynaklı jeotermal enerji kullanımı hidrojen ve biokütle enerjisi kullanımı şeklinde olmaktadır.

EKOLOJİK YAPI ÖRNEKLERİ

C TOWER-ZAHA HADİD ARCHİTECT

sürdürülebilir enerji
sürdürülebilir enerji

ASPEN ART MUSEUM

sürdürülebilir enerji
sürdürülebilir enerji

GREEN SCHOOL BALİ

sürdürülebilir enerji
sürdürülebilir enerji

Son yazımıza buradan göz atabilirsiniz!

 

 


Dilan POLAT

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win