Ne Demek?Category: Sorularİrtica Ne Demek
TheManhattan.org Staff asked 6 ay ago

İrtica Ne Demek ?

İrtica kelime anlamı olarak; eskiye geri dönüş, gericilik, geri kafalılık anlamlarına gelmektedir. Bunlara ek olarak, geri dönüş arzusu olarak da ifade edilir. Köken olarak Arapçadan, dilimize geçmiş bir kelimedir.

Terim anlamı olarak irtica, özellikle de Batı’da monarşinin eski rejimine ya da Fransız Devrimi’ndeki koşullarına geri dönmek isteyen karşı-devrimcileri tanımlamak için kullanılmıştır. Ayrıca, on dokuzuncu yüzyılda, feodaliteyi korumak isteyen cumhuriyetçilik ve sosyalizmin karşıtlarını tanımlamak için de kullanılmaktadır.