Palindrom kelimesini daha önce duymuş muydunuz? Bugünkü yazımda palindrom mantığını anlatıp kelime, sayı ve cümlelere örnekler vereceğim. Aynı zamanda palindrom ‘un Java, Phyton, C# kod örneklerini bu yazıda görebilirsiniz.

Palindrom Nedir?

Palindrom, bir kelimenin, cümlenin veya sayının hem düz hem de tersten okunuşunun aynı olmasıdır. Köken olarak palindrom, Fransızca’da “düz ve ters okunuşu aynı olan söz veya cümle”  anlamına gelen palindrome kelimesinden gelmektedir. Fransızca’ya da, Eski Yunanca “palíndromos” (παλίνδροµος) yani: “geri koşan,” düz ve ters okunuşu aynı olan söz veya cümle” anlamındaki kelimeden gelmektedir.

palindrom

Palindrom Kelimeler Nelerdir?

Palindrom kelimeler, baştan ve sondan okunuşu aynı olan kelimelerdir. Palindrom kelimelere örnek olarak:

 • Ada
 • Ağa
 • Ala
 • Ama
 • Ana
 • Ara
 • Âsâ
 • Ata
 • Ebe
 • Ece
 • Efe
 • Ege
 • Elle
 • Isı
 • İki
 • İri
 • İyi
 • Kabak
 • Kaçak
 • Kak
 • Kapak
 • Kavak
 • Kayak
 • Kazak
 • Kek
 • Kelek
 • Kepek
 • Kılık
 • Kırık
 • Kısık
 • Kıtık
 • Küçük
 • Kütük
 • Küllük
 • Lâl
 • Makam
 • Milim
 • Mum
 • Nacican
 • Nalan
 • Nazan
 • Niçin
 • Oto
 • Radar
 • Ses
 • Sis
 • Süs
 • Talat
 • Tat
 • Teğet
 • Ulu
 • Ütü
 • Velev
 • Yapay
 • Yatay
 • Yay

Palindrom Sayılar Nelerdir?

Palindrom sayılar, baştan ve sondan okunuşu aynı olan sayılardır. Palindrom sayılara örnek olarak:

 • 11
 • 252
 • 1331
 • 45654
 • 1278721

Palindrom Cümle Örnekleri

 • Al yarısını sırayla.
 • Al yarısını sırayla.
 • Ana, Naci dede ne dedi Canan’a?
 • At, sahibi gibi hasta.
 • Ey Edip Adana’da pide ye.
 • İlaç iç Ali.
 • Kasaya mal koyana yoklama yasak.
 • Ne bana sen, ne sana ben.
 • Para hazır ama Rıza harap.
 • Zaman yorar, akıl kahreder; haklı karar oynamaz.

Palindrom Java Kodlaması

Java‘da girilen değerin tersini alıp bu değere eşit olup olmadığını gösteren bir program kodlamak istersek, şu şekilde yapabiliriz:

import java.util.Scanner;
public class PalindromSayi {
  public static void main(String args[]) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Sayi Giriniz : ");
        int palindrom = scan.nextInt();
        int ilkdeger = palindrom;        
        int length = String.valueOf(palindrom).length();

        int kalan,deger=0;
        for (int i = 0; i<length; i++){

            kalan = palindrom % 10;
            deger = deger * 10 + kalan;
            palindrom = palindrom /10;
        }

        if(deger == ilkdeger){
            System.out.println(deger +" Palindrom Sayidir.");
        }else{
             System.out.println(deger +" Palindrom Sayi Degildir.");
        }

   }
}

Palindrom Phyton Kodlaması

Phyton’da girilen değerin tersini alıp bu değere eşit olup olmadığını gösteren bir program kodlamak istersek de, şu şekilde yapabiliriz:

metin = input('Metni Girin : \n')
ters=metin[::-1]
print('Girilen metin = %s' % (metin))
print('Girilen metnin tersi = %s' % (ters))
if ters == metin:
          print('Girilen metin palindrome')
else:
          print('Girilen metin palindrome değil.')

Palindrom C# Kodlaması

Aynı şekilde kullanıcının girdiği bir değerin palindrom olup olmadığını anlamak için C#’da bir kod yazmak istersek, şu şekilde yazabiliriz:

  #include <stdio.h>

  int main()
  {
    int n, k = 0, c;
    printf("Sayi Girinizn");
    scanf("%d",&n);
    c = n;
    while( c != 0 )
    {
     k = k * 10;
     k = k + c%10;
     c = c/10;
    }

    if ( n == k )
     printf("Sayi %d palindromedir n", n);
    else{
    	printf("Sayi %d palindrome degildirn", n);
    }
    return 0;
  }

Palindrom Biyoloji İçin Ne Anlama Geliyor?

Ters ve düz okunuşun aynı olmasıyla tabir ettiğimiz polindrom, moleküler biyolojie bir DNA parçası üzerindeki 5′ – 3′ dizisinin komplementer iplik üzerindeki dizi ile aynı olması durumuna verilen isimdir.

Buna bağlı olarak restriksiyon enzimlerinin bölgeleri genelde polindrom kabul edilir.

 

Bunlara da bakmak isterseniz:

Pare Ne Demek?

Pare kelimesi, dilimize sonradan geçmiş bir kelime olup kökeni Farsçaya dayanmaktadır. Anlamı TDK’ya göre “kısım, parça” ve “tane, adet” kelimelerini kapsar.

Pare kelimesini içeren birleşik sözcüklere örnek olarak: “ciğerpare, palaspare, şekerpare, varakpare, yekpare” verilebilir.

Anagram Ne Demek?

Anagram, bir kelimenin veya sözcük grubunun harflerinin yerinin değiştirilerek yeni kelimeler elde edilmesine verilen addır. Anagram oluşturulması sonucunda ortaya çıkan kelime anlamlı bir sözcük olabileceği gibi tamamen anlamsız bir sözcük de olabilmektedir. Anagram oluşturma konusunda kendini geliştiren kişilere “anagrammatist” denir.

Anagram sözcük türüne örnek olarak:

 • bahriyeli <> harbiyeli
 • sızlanma <> anlamsız
 • asya <> yasa
 • Bursa Dağı <> su bardağı
 • kan ara <> Ankara
 • kabak <> bakla
 • tabak <> batak
 • lamba <> ablam

Ek Bilgi: Popüler bir video ağı olan vimeo sitesinin, İngilizcede film anlamına gelen “movie” kelimesinden türetildiğini biliyor muydunuz?

 

KAYNAKÇA

Python Palindrome Örneği – Tasarım Kodlama (tasarimkodlama.com)

C ile Palindrome Kontrolü Nasıl Yapılır (mertcangokgoz.com)

Java Palindrom Sayı Bulma | LifeaCode Online Yazılım Eğitimleri

Palindrom – Evrim Ağacı (evrimagaci.org)

Palindrom – Vikipedi (wikipedia.org)


What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win