Herkese merhaba, bugünkü konumuz “Nöropazarlama” ve “Nöropazarlama Teknikleri“. Avrupa Yöneticilik Merkezi tarafından pazarlamanın stratejik uygulaması konusunda dünyanın en önde uzmanları seçilen Kotler ve Armstrong, pazarlamayı işletmelerin karşılığında değer elde etmek üzere müşterileri için değer yaratma ve güçlü müşteri ilişkileri geliştirme süreci olarak tanımlamıştır. Bir pazar hakkında bilgi toplamak, bu pazarda satışa sunulacak bir ürün veya hizmet hakkında potansiyel müşterilerin ve pazardaki rakiplerin araştırılmasına ise pazar araştırması denir. Nörobilimsel araştırmalar da pazar araştırması yöntemlerinden biridir. Gelin şimdi nöropazarlamayı daha yakından tanıyalım!

Pazarlama Planı

Nöropazarlama Nedir?

Nöropazarlama Nedir?

Nöropazarlama, nörobilim ve pazarlama ana bilim dallarındaki yöntemlerin pazarlama alanında kullanılmasını ifade eden disiplinlerarası bir yaklaşımdır. İlk kez 1990’lı yıllarda Harvard Üniversitesi’nde Gerald Zaltman tarafından ortaya atılmış; 2002 yılında Ale Smidts tarafından pazarlama bilimine kazandırılmıştır.

Günümüzde pazarlama ürün odaklı anlayıştan çıkarak insan ihtiyaç ve psikolojisini anlamaya doğru evrilmiştir. Bu bağlamda nöropazarlama ile beyin görüntüleme yöntemleri kullanılarak; tüketicilerin karar sürecinde verdiği duygusal tepkiler, akıl kalp ve duyguların karar verme sürecindeki etkisinin gözlemlenmesi  daha iyi anlaşılması yolunda bir adım atılmıştır.

Nöropazarlama insan beyninin nasıl çalıştığını ve karar verdiğini, bu kararları verirken kişinin duygusal ve beş duyu organlarının algıladığı uyarıcılara göre karar verdiği konusunda araştırmalar yapan ve bu araştırmaları pazarlama alanında kullanılabilir olmasını sağlayan bilim dalıdır. Diğer bir ifadeyle nöropazarlama; beyindeki satın alma noktasına giden yolu bulmaktır.

Nöropazarlama Hangi Alanlarda Kullanılır?

♦ Reklam etkinliğinin test edilmesi     

♦ Ürün çekiciliğinin test edilmesi

♦ Logo/Marka seçimi

♦ Medya seçimi

♦ Ünlü kullanımı

 

Nöropazarlama Teknikleri Nelerdir?

1) FMRI (Fonksiyonel Magnetik Rezonans Görüntüleme Cihazı) 

Nöropazarlama-FMRI Tekniği
MR

FMRI gibi cihazlar farklı durumlarda beynin belirli bölgelerindeki kanın oksijen oranını hesaplayarak metabolik açıdan aktif olan bölgeleri ortaya çıkarır.

Bir görev yapılırken bu görevde yer alan sinir hücreleri aktif hale gelir ve sinyal yayar. Bu sırada beynin aktif kısımlarına oksijenli kan şeklinde enerji akışı olur ve bu alanların manyetik özellikleri değişir. Bu değişim FMRI ile ölçülür.

 

2) EEG

Nöropazarlama - EEG Tekniği
EEG

EEG testi, beyindeki elektriksel dalgalanmaların cihaz yardımıyla ölçülmesi ve beyin fonksiyonları hakkında fikir sahibi olunmasını sağlayan bir testtir.

Kullanım Alanları:

• Alışveriş araştırmaları

• Reklam filmleri

• Ambalaj araştırmaları

• İlan, logo vb. görsel tasarımlar

• Ürün deneyim testleri

• Dijital oyun tasarımları

• Siyasal araştırmalar

 

3) EYE TRACKING (Göz Bebeği Odaklı İzleme)

             Nöropazarlama - Eye Tracking Tekniği

 

Eye tracking, göz bebeği hareketlerinin ölçümlenmesidir. Kişilerin alışveriş yaparken ya da bir görüntüyü izlerken göz bebeklerinin nereye odaklandığını, o bölgelerde ne kadar vakit geçirdiğini tespit eden bir teknolojidir.

Bu yöntemde kişilerin göz bebeklerinin boyutu ölçülür ve çerçevelerine izleme cihazı yerleştirilen gözlükler takmaları istenir. Bu ölçümler programlarla yorumlanır. Bu teknik daha çok fiziksel ürünlerin, market raflarındaki yerleşimlerin, paket ve logoların incelenmesi için kullanılır.

 

4) EYE TRACKING (Bakış Odaklı İzleme)

Bu teknikte kişiler altına ve üstüne izleme cihazı yerleştirilen bir ekranın karşısına oturtulur ve baktıkları bölgeler incelenir. Bu teknik daha çok markanın reklam filmini veya bir videoyu araştırmak için kullanılır.

 

5) FACIAL CODING (Yüz Kodlama)

Nöropazarlama - Facial Coding Tekniği

Yüz kodlaması, yüz ifadeleri yoluyla insan duygularını ölçen bir tekniktir. Günümüzde duygusal programcılık konusunda hizmet veren danışmanlık şirketlerinin arşivinde, farklı ülkelerden ve yaş gruplarından yaklaşık 3 milyona yakın duygu datası mevcuttur.

Bu teknikte, reklam filmleri yayınlanmadan önce deney grubundaki kişilere gösterilerek mimikleri arşivdeki  datalarla karşılaştırılır ve yorumlanır. Böylece kişilerin ilgisini çeken ya da dikkatini dağıtan sahneler belirlenir ve filmde gerekli düzenlemeler yapılır.

 

6) PPG (Kalp Ritmi Ölçme)

Nöropazarlama - PPG Tekniği

Beynin çeşitli uyarıcılar karşısında oluşturduğu istemsiz tepkimelerden biri de kalp ritmindeki değişikliklerdir. PPG, vücudun cilde yakın bir test bölgesinde akan kan hacmi hakkında bilgi veren bir tekniktir.

PPG yöntemiyle tespit edilen kalp ritmi, nöropazarlama araştırmalarında kişilerin stres/rahatlama, negatif/pozitif duygu durumlarının kontrolü için değerlendirilir.

 

Neden Nöropazarlama?

Beyin hücresel ve işlevsel özellikleri açısından 3 farklı gruba ayrılır. Bunlar:

  1. Yeni Beyin ⇒ Rasyonel verileri işler.
  2. Orta Beyin ⇒ Duyguları ve hisleri işler.
  3. İlkel Beyin ⇒ Diğer iki beyinden gelen verileri işler fakat asıl kararı verir.

Satın alma davranışının %80’i bilinçaltında gerçekleşir. Bilinçaltının en önemli özelliği, bilincimizin farkına bile varmadığı her olayı kaydetmesidir. Nöropazarlama, bilinçaltına gönderilen verileri kullanarak satın alma kararının nasıl etkilendiğini ölçümler. Nöropazarlama araştırması kullanarak hazırlanan bir reklamda, mesajın hedef kitleye bilinçli olarak doğrudan ulaştırılması sağlanır.

 

Nöropazarlama Teknikleriyle Çekilen Reklam Filmini İzlemek İçin Buraya Tıklayabilirsiniz!

Bu Yazı İlginizi Çekebilir! BİLİNÇALTI NEDİR? BİLİNÇALTI GÜCÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKARIRIZ?

 

 


Ceren AKTAŞ

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
16
love
lol lol
2
lol
omg omg
1
omg
win win
0
win