Herkese merhaba, bugünkü konumuz “Kişilik Envanteri” ve “Kişilik Tipleri”. Kişilik, bir kişinin süreklilik sergileyen düşünme, hissetme, davranma, insanlarla iletişim ve ilişki kurma özelliklerinin genel bir örüntüsüdür. Kişilik, doğuştan getirilen bazı eğilimleri kapsamakla beraber ağırlıklı olarak bebeklikten itibaren kişinin çevresindeki insanlarla kurduğu etkileşimler ve bu etkileşimler sonucu yaşadıkları ile şekillenir. Kişiliği ölçmek için geliştirilen kişilik testleri bu karmaşık yapıyı doğru analiz edebilecek yetkinlikte olmalıdır. Kişilik testleri objektif testler ve projektif testler olarak ikiye ayrılır. Günümüzde en çok kullanılan kişilik testleri objektif testlerdir. Gelin bu testlerin nasıl yapıldığını ve kişilik tiplerini daha yakından tanıyalım!

kişilik envanteri
Kişilik Envanteri

Kişilik Envanteri Nedir?

Kişilik envanteri kişinin karakter analizini yapmak ve yetkinliklerini ortaya çıkarmak için kullanılan bir testtir. Kişilik envanteri testlerinin doğru ya da yanlış cevapları yoktur.

Kişilik envanteri testlerinde sorulara verilen cevaplarla kişinin davranış özellikleri, duygu ve düşünceleri analiz edilir. Bu sayede bir kişinin duygusal özellikleri, hayata bakış açısı, liderlik özellikleri iyimser ya da karamsar oluşu gibi birçok farklı konuda fikir sahibi olunur.

kişilik envanteri
Kişilik Envanteri

Kişilik Envanterinin Amacı Nedir?

Kişilik envanteri sayesinde kişiler kendini daha yakından tanıyarak kendilerine uygun olan meslek alanlarını öğrenebilirler. Ayrıca, iş görüşmelerinde kişilerin aldığı eğitim, deneyimleri ve becerilerinin yanı sıra başvurduğu firmanın kurum kültürüne uyum sağlaması da çok önemlidir. Bu nedenle kişilik envanteri testi, iş görüşmelerinde insan kaynakları uzmanlarına da adayları tanımaları konusunda yardımcı olur.

Kişilik envanteri sadece işe alım süreçlerinde değil, kariyer gelişiminde, ekip oluşumlarında ve şirket içi atamalarda da kullanılır. Yönetici pozisyonu başvuruları için kişilerin liderlik özelliklerini ölçen özel kişilik testleri uygulanır.

Kişilik Envanteri Ne Zaman Kullanılır?

♦ Kişinin kendini daha iyi tanıması

♦ Firmaların iş görüşmelerinde adayları daha yakından tanıması

♦ Kişinin kendine uygun olan mesleği bulması

♦ Takım oluştururken çatışmaları azaltmak

♦ Çalışanların kariyer planlarının oluşturulması

Gibi farklı kullanım alanlarında kişilik envanteri kullanılır.

Kişilik Envanteri Testi Nasıl Cevaplanır?

Kişilik envanteri testinde kesinlikle dürüst ve gerçekçi olunmalı, kişinin kendini en iyi yansıtan cevaplar seçilmelidir. Çünkü kişilik envanteri testlerinde doğru ya da yanlış cevaplar yoktur. Verilen cevaplara göre, her departman için o pozisyonun gerekliliklerini sağlayabilecek adaylar tercih edilir. Örneğin satış pazarlama departmanı için dışa dönük adaylar tercih edilirken, yazılım uzmanlığı departmanı için içe dönük ve sakin adaylar tercih edilir. Bu nedenle kişi mutlu olabileceği pozisyona yerleşmek için kişilik envanteri testini kendini en doğru yansıtan şekilde cevaplamalıdır.

Kişilik Envanteri Testi Neyi Ölçer?

Günümüzde en yaygın kullanılan kişilik envanteri testleri objektif kişilik testleridir. Objektif testler arasında en çok kullanılan testlerden biri 16 PF kişilik testidir.

16 PF testi kişinin şu özelliklerini ölçer:

 •  Sıcaklık
 •  Muhakeme
 •  Duygusal İstikrar
 •  Baskınlık
 •  Canlılık
 •  Kural Bilinci
 •  Sosyal Cesaret
 •  Hassaslık
 •  İhtiyatlılık
 •  Soyutluk
 •  Mahremiyet
 •  Şüphecilik
 •  Değişime Açıklık
 •  Özgüven
 •  Mükemmeliyetçilik
 •  Gerginlik

16 Kişilik Tipi Nelerdir?

A) Analizciler

1. INTJ (Mimar Kişilik Tipi)

Introvert – Intuition – Thinking – Judging

(İçedönük – Sezgisel – Mantıklı – Yargılayan)

Genel Bakış:

INTJ’ler analitik stratejistlerdir. Çevrelerinin ve iç dünyalarının geliştirilebilecek olasılıklarını görüp yenilikçi fikirlerini bu alanlarda kullanmak isteyen; mantıksal akıl yürütme ve kompleks problemleri çözme yetenekleri gelişmiş zeki ve entelektüel kişilerdir.

Mimarlar, sondaki hedef ne kadar çekici olursa olsun, mantıklı kalmak için uğraşırlar ve ister içsel olarak üretilmiş olsun, ister dış dünyadan içeriye doğru çekilmiş olsun her fikir, gaddar ve hep mevcut olan “Bu işe yarayacak mı?” filtresinden geçmelidir. Bu sebeplerden dolayı INTJ kişilik tipi mimar kişilik tipi olarak da adlandırılır.

INTJler yaklaşık olarak

 • Erkeklerin %3’ünü
 • Kadınların %1’ini
 • Toplam nüfusun %2’sini oluştururlar.

INTJ’lerin Güçlü Yönleri:

 • Kendine güvenleri fazladır.
 • Bağımsızlar ve kararlıdırlar.
 • Çalışkan ve azimlidirler.
 • Yeni fikirlere açıktırlar.
 • İlgi alanları çok geniştir.

INTJ’lerin Zayıf Yönleri:

 • Kibirli ve kendilerini beğenmiş olabilirler.
 • Aşırı mükemmeliyetçidirler.
 • Yargılayıcıdırlar.
 • Her şeyi analiz etme eğilimindedirler.
 • Sıkı kurallardan nefret ederler.
 • Romantizmden bihaberdirler

Ünlü INTJ’ler:

 • Friedrich Nietzsche
 • Elon Musk
 • Christopher Nolan
 • Vladimir Putin

2. INTP (Mantıkçı Kişilik Tipi)

Introvert – Intuition – Thinking – Perceiving

(İçedönük – Sezgisel – Mantıklı – Algılayan)

Genel Bakış:

INTP’ler mantıksal analizler, akılcı kavramlar ve derin düşünme gerektiren kuramsal fikirlerden ilham alan yenilikçi kişilerdir. Teoriler ile meşguldürler; gördükleri her şeyin arkasındaki evrensel kanunları ve hayatın karmaşıklığındaki birleştirici temaları anlamak isterler.

Mantıkçılar mucitlikleri, yaratıcılıkları, özgün bakış açıları ve güçlü bilgi birikimleriyle gurur duyarlar. Genellikle filozof, düşünür veya hayalperest bir profesör olarak bilinen Mantıkçılar, tarih boyunca birçok bilimsel keşfin arkasındaki isimler olmuşlardır.

INTP’ler yaklaşık olarak,

 • Erkeklerin %5’i
 • Kadınların %2’si
 • Toplam nüfusun %3’ünü oluştururlar.

INTP’lerin Güçlü Yönleri:

 • Analiz yapma ve soyut düşünmede başarılıdırlar.
 • Hayal güçleri çok kuvvetlidir.
 • Dürüst ve açık sözlüdürler.
 • Olaylara objektif bakarlar.

INTP’lerin Zayıf Yönleri:

 • Sıklıkla kendilerini eleştirirler.
 • İçlerine kapanıktırlar.
 • Kuralları sevmezler.
 • Bazen karşı tarafı küçük gören tavırlar sergilerler.

Ünlü INTP’ler:

 • Charles Darwin
 • Albert Einstein
 • Isaac Newton
 • Marie Curie

3. ENTJ (Buyurucu Kişilik Tipi)

Extrovert – Intition – Thinking – Judging

(Dışadönük – Sezgisel – Mantıklı – Yargılayan)

Genel Bakış:

ENTJ’ler kararlı, stratejik ve doğal liderlerdir. Uzun dönemli planlar yapmayı, vizyon kurmayı severler. Bir soruna mantıklı çözümler bulma konusunda çok iyidirler. Hızlı düşünürler, çabuk üretirler. Acil durumlarda çok çabuk toparlanıp, duruma uygun planlar hazırlamadaki becerileri sayesinde genellikle lider rolü üstlenirler.

ENTJ’ler analitik ve objektiftirler. Etraflarına düzen ve kural getirmeyi severler. Yapılması gerekenleri net anlatan, direk bir iletişimleri vardır. İşleri, süreçleri insanları organize etmek, ortak hedefler için harekete geçirmek isterler.

Her durumu ve tanıştıkları herkesi değerlendirir, fikir geliştirirler. İletişimlerinde yüksek sesli, üstten olmaktan çekinmezler ve her zaman dürüst ve direk iletişimi tercih ederler. ENTJ’ler kariyerlerinde başarılı olmakla çok motive olurlar. Doğal olarak hırslıdırlar.

ENTJ’ler Yaklaşık Olarak;

 • Genel nüfusun %2’si
 • Erkeklerin %3’ü
 • Kadınların %1’ini oluştururlar.

ENTJ’lerin Güçlü Yönleri:

 • Diğer tipolojilere göre işyeri veya finansal streslere daha dayanıklılar.
 • Üniversitede GPA’leri yüksek olur.
 • MBA öğrencileri arasında en çok rastlanan profildir.
 • İşiyle en çok tatmin olan tipolojilerden birisidir.
 • Aile, başarı, yaratıcılık ve gelişime önem verirler.

ENTJ’lerin Zayıf Yönleri:

 • İnatçı ve baskındırlar.
 • Kibirlidirler.
 • Toleranslı değildirler.
 • Soğuk ve acımasız olabilirler.
 • Duygusal durumları idare etmekte kötüdürler.
 • Ortalamadan daha yüksek oranlarda kalp rahatsızlıkları olur.

Ünlü ENTJ’ler:

 • Margaret Thatcher
 • Bill Gates
 • Napoleon Bonaparte
 • Bill Gates
 • Adele
 • Mustafa Kemal Atatürk

4. ENTP (Tartışmacı Kişilik Tipi)

Extrovert – Intuition – Thinking – Perceiving

(Dışadönük – Sezgisel – Mantık odaklı – Algılayan)

Genel Bakış:

ENTP’ler yeniliğin ve yeni fikirlerin insanıdır. Meraklı, zeki, açık fikirli ve çoğunlukla sıra dışı insanlardır. ENTPler diğer insanlar ile fikir alışverişi yapmayı ve farklı düşünceler üzerinde tartışmayı severler. Zihinsel bir tartışma sürecini Tartışmacılar dışında kimse daha çok sevemez.

Bazı zamanlarda kıvrak zekâlarını ve manipülatif konuşma yeteneklerini kullanarak diğer insanlar üzerinde üstünlük kurmaya çalışabilirler.

ENTPler yaklaşık olarak

 • Erkeklerin %4’ünü
 • Kadınların %2’sini
 • Toplam nüfusun %3’ünü oluştururlar.

ENTP’lerin Güçlü Yönleri:

 • Girişimcidirler.
 • Çok iyi beyin fırtınası yaparlar.
 • Hızlı düşünürler.
 • Enerjiktirler.

ENTP’lerin Zayıf Yönleri:

 • Aşırı tartışmacı ve eleştireldirler.
 • Duyarsızdırlar.
 • Yaptıkları işten çok çabuk sıkılırlar.

Ünlü ENTP’ler:

 • Leonardo da Vinci
 • Socrates
 • Benjamin Franklin
 • Steve Jobs

B) DİPLOMATLAR

5. INFJ (Savunucu Kişilik Tipi)

Introvert – Intuition – Feeling – Judging

(İçedönük – Sezgisel – Duygusal – Yargılayan)

Genel Bakış:

INFJler çok kuvvetli kişisel bütünlük duygusuna ve başka insanların potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olma dürtüsüne sahip doğal destekleyicilerdir. 

Doğuştan gelen bir idealizm ve ahlak hisleri vardır, ancak onları diğer idealist kişilik tiplerinden ayrı kılan kararlılıkları ve azimleridir; Savunucular boş oturan hayalperestler değil, hedeflerini gerçekleştirmek ve kalıcı bir olumlu etki bırakmak için somut adımlar atabilen kişilerdir.

INFJler yaklaşık olarak

 • Erkeklerin %1’ini
 • Kadınların %2’sini
 • Toplam nüfusun %2’sini oluştururlar.

INFJ’lerin Güçlü Yönleri:

 • Yaratıcıdırlar.
 • İkna etme kabiliyetleri güçlüdür.
 • Kararlıdırlar.
 • Azimli ve tutkuludurlar.

INFJ’lerin Zayıf Yönleri:

 • Çok hassastırlar.
 • Mükemmelliyetçidirler.
 • Kolayca havlu atabilirler.

Ünlü INFJ’ler:

 • Niels Bohr
 • Adolf Hitler
 • Agatha Christie
 • Leo Tolstoy
 • Fyodor Dostoevsky

6. INFP (Arabulucu Kişilik Tipi)

Introvert – Intuition – Feeling – Perceiving

(İçedönük – Sezgisel – Duygusal – Algılayan)

Genel Bakış:

INFPler değerlerinin ve inançlarının rehberliği ile hareket eden yaratıcı idealistlerdir. Arabulucu kişilikler gerçek idealistlerdir, her zaman ve hatta en kötü kişiler ve olaylarda bile bir iyilik nüvesi ararlar, meseleleri daha iyi hale getirmenin yollarını bulmaya çalışırlar.

INFPler yaklaşık olarak

 • Erkeklerin %4’ü
 • Kadınların %5’i
 • Toplam nüfusun %4’ünü oluştururlar.

INFP’lerin Güçlü Yönleri:

 • Şefkatlidirler.
 • İdealisttirler.
 • Uyumludurlar.
 • Çalışkandırlar.

INFP’lerin Zayıf Yönleri:

 • Pratik kişiler değildirler.
 • Eleştirilere karşı çok hassas davranırlar.
 • Anlaşılması zor kişilerdir.

Ünlü INFP’ler:

 • Jean-Jacques Rousseau
 • Prenses Diana
 • William Shakespeare
 • Franz Kafka
 • Vincent van Gogh

7. ENFJ (Önder Kişilik Tipi)

Extrovert – Intuition – Feeling – Judging

(Dışadönük – Sezgisel – Duygusal – Yargılayan)

Genel Bakış:

ENFJler insanlık için en iyiyi hayata geçirme vizyonunu hayat felsefesi edinmiş kişilerdir. Diğer insanlardaki potansiyellerini görme yetenekleri ve başkalarını fikirlerine ikna edebilmedeki becerileri nedeniyle insanların gelişimine katkı sağlarlar.

Önderler tutku ve karizma ile dolu doğuştan liderlerdir. Bu kişilikler, çoğu zaman başkalarına ulaşan ve onlara başarmak ve dünyada iyi şeyler yapmak için ilham veren politikacılar, koçlar ve öğretmenlerdir.

ENFJler yaklaşık olarak

 • Erkeklerin %2’sini
 • Kadınların %3’ünü
 • Toplam nüfusun %3’ünü oluştururlar.

ENFJ’lerin Güçlü Yönleri:

 • Güvenilirdirler.
 • Hoşgörülüdürler.
 • Doğal liderlerdir.

ENFJ’lerin Zayıf Yönleri:

 • Karar vermekte zorlanırlar.
 • Kendilerini ihmal ederler.
 • Özsaygıları düşüktür.

Ünlü ENFJ’ler:

 • Martin Luther
 • Barack Obama
 • Johann von Goethe
 • Kenan Işık

8. ENFP (Kampanyacı Kişilik Tipi)

Extrovert – Intition – Feeling – Perceiving

(Dışadönük – Sezgisel – Duygusal – Algılayan)

Genel Bakış:

ENFP’ler pozitif enerjileri ile insanlara ilham veren, insan merkezli düşünen, yeni fikirlerin ve hayallerin insanlarıdırlar. Diğer insanların kendi potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olan sıcakkanlı kişilerdirler. Kampanyacı kişilik özgürlükçü bir ruhtur. Etkileyici, bağımsız, enerjik ve tutkuludurlar.

ENFPler yaklaşık olarak

 • Erkeklerin %6’sını
 • Kadınların %10’unu
 • Toplam nüfusun %8’ini oluştururlar.

ENFP’lerin Güçlü Yönleri:

 • Çok iyi gözlem yaparlar.
 • Sosyal ilişkileri çok kuvvetlidir.
 • Meraklıdırlar.
 • Arkadaş canlısıdırlar.

ENFP’lerin Zayıf Yönleri:

 • Duygusaldırlar.
 • Fazla düşünürler.
 • Fazla streslidirler.
 • Fazla bağımsız hareket ederler.

Ünlü ENFP’ler:

 • Walt Disney
 • Robin Williams
 • Salvador Dali
 • Oliver Stone

C) GÖZCÜLER

9. ISTJ (Lojistikçi Kişilik Tipi)

Introvert – Sensing – Thinking – Judging

(İçedönük – Duyusal – Mantıklı – Yargılayan)

Genel Bakış:

ISTJler mantıklı, objektif, rasyonel, analitik düşünen, gerçekçi kişilerdir. İnsanlarla yüzleşmekten ve çılgınlıklardan pek hoşlanmazlar.

Lojistikçi kişilik tipi toplumda en yaygın görülen tipolojidir. Lojistikçi kişilik tipine sahip insanlar, faaliyetleri için sorumluluk almaktan hoşlanırlar ve yaptıkları işin gururunu yaşamak isterler.

ISTJler yaklaşık olarak

 • Erkeklerin %16’sını
 • Kadınların %7’sini
 • Toplam nüfusun %12’sini oluştururlar.

ISTJ’lerin Güçlü Yönleri:

 • Sorumluluk sahibi kişilerdir.
 • Kuralları oluşturmak ve uymakta oldukça başarılıdırlar.
 • İradeleri sağlamdır.
 • Sakindirler.

ISTJ’lerin Zayıf Yönleri:

 • Her şeyi kuralına göre yaparlar.
 • Fazla duyarsızdırlar.
 • Kendilerini sık sık suçlarlar.

Ünlü ISTJ’ler:

 • George Washington
 • Angela Merkel
 • George H.W. Bush
 • Kraliçe II. Elizabeth
 • Sigmund Freud

10. ISFJ (Savunmacı Kişilik Tipi)

Introvert – Sensing – Feeling – Judging

(İçedönük – Duyusal – Duygusal – Yargılayan)

Genel Bakış:

ISFJler normlara sadık, değer sistemleri gelişmiş, pratik, özverili, çalışkan kişilerdir. Haksızlıkla mücadele etmeyi severler. Savunmacılar sorumluluklarını kişisel mesele haline getirirler, tutarlı şekilde bunların üstüne ve ötesine geçerler.

ISFJler yaklaşık olarak

 • Erkeklerin %8’i
 • Kadınların %19’u
 • Toplam nüfusun %14’ünü oluştururlar.

ISFJ’lerin Güçlü Yönleri:

 • İnsanlara destek olurlar.
 • Çalışkandırlar.
 • Gözlem yetenekleri güçlüdür.

ISFJ’lerin Zayıf Yönleri:

 • Alıngandırlar.
 • Çekingendirler.
 • Duygularını baskılarlar.

Ünlü ISFJ’ler:

 • George Marshall
 • Jimmy Carter
 • Anthony Hopkins

11. ESTJ (Yönetici Kişilik Tipi)

Extrovert – Sensing – Thinking – Judging

(Dışadönük – Duyusal – Mantıklı – Yargılayan)

Genel Bakış:

ESTJ’ler insanları organize etmeyi seven, geleneksel, sorumluluk sahibi insanlardır. Düzene değer verirler. Dış dünyada sosyal düzeni korumak ve toplumsal kuralları uygulamaya geçirmekle ilgilenirler.

ESTJler genel olarak

 • Erkeklerin %11’i
 • Kadınların %6’sı
 • Toplam nüfusun %9’unu oluştururlar.

ESTJ’lerin Güçlü Yönleri:

 • Sadık, sabırlı ve güvenilirdirler.
 • Organizatör yönleri güçlüdür.
 • Düzen oluşturmaktan hoşlanırlar.

ESTJ’lerin Zayıf Yönleri:

 • Esnek değildirler.
 • Sosyal statülere çok önem verirler.
 • Duygularını ifade etmekte güçlük çekerler.

Ünlü ESTJ’ler:

 • Hillary Clinton
 • Emma Watson
 • Colin Powell

12. ESFJ (Konsül Kişiliği)

Extrovert – Sensing – Feeling – Judging

(Dışadönük – Duyusal – Duygusal – Yargılayan)

Genel Bakış:

ESFJ’ler çevrelerine karşı duyarlı, vicdanlı kişilerdirler. Çevreleri ile uyumlu, yardımseverdirler. ESFJler sadakat ve geleneğe değer verirler; hayatlarında birinci öncelikleri aileleri ve yakın arkadaşlarıdır.

Konsül kişilik tipini paylaşan insanlar, daha iyi bir ifade bulununcaya kadar tabiri caizse, popülerdir.

ESFJler yaklaşık olarak

 • Erkeklerin %8’ini
 • Kadınların %17’sini
 • Toplam nüfusun 12’sini oluştururlar.

 ESFJ’lerin Güçlü Yönleri:

 • Yaptıkları işi ciddiye alırlar.
 • Çevrelerine karşı duyarlıdırlar.
 • Sıcakkanlıdırlar.

ESFJ’lerin Zayıf Yönleri:

 • Sosyal statüleri hakkında sık sık endişelenirler.
 • Yeniliklere açık değildirler.
 • Daima ilgi beklerler.

Ünlü ESFJ’ler:

 • Martha Stewart
 • Jessica Alba
 • Selena Gomez
 • Ariana Grande

D) KAŞİFLER

13. ISTP (Becerikli Kişilik Tipi)

Introvert – Sensing – Thinking – Perceiving

(İçedönük – Duyusal – Mantıklı – Algılayan)

Genel Bakış:

ISTPler esnek, rahatına düşkün, teknik becerileri yüksek, cömert kişilerdir. Bu kişilik tipine sahip insanlar doğal yapımcılardır.

Becerikli kişilik tipine sahip insanlar, özellikle değer verdikleri insanlara yardım etmekten ve deneyimlerini paylaşmaktan keyif alırlar

ISTPler yaklaşık olarak;

 • Erkeklerin % 9’unu
 • Kadınların % 2’sini
 • Toplam nüfusun % 5’ini oluştururlar.

ISTP’lerin Güçlü Yönleri:

 • Rasyoneldirler.
 • Pratiktirler.
 • Krizlerden etkilenmezler.

ISTP’lerin Zayıf Yönleri:

 • Risk almayı severler.
 • Duyarsızdırlar.
 • İnatçıdırlar.

Ünlü ISTP’ler:

 • Tom Cruise
 • Kristen Stewart
 • Eminem
 • Bruce Lee

14. ISFP (Maceracı Kişilik Tipi)

Introvert – Sensing – Feeling – Perceiving

(İçedönük – Duyusal – Duygusal – Algılayan)

Genel Bakış:

ISFPler anı yaşayan, sanatçı ruhlu insanlardır. Hayatı akışına yaşar ve keyif almaya çalışırlar. Sıcakkanlı ve paylaşımcı kişilerdir.

Maceracılar, insanlar ve fikirlerle olan bağlantılardan ilham alan, renkli, şehvetli bir dünyada yaşarlar. Başka hiçbir kişilik tipi ISFP’ler kadar fazla keşif ve deney yapmaz.

ISFPler yaklaşık olarak

 • Erkeklerin %8’i
 • Kadınların %10’u
 • Toplam nüfusun %9’unu oluştururlar.

 ISFP’lerin Güçlü Yönleri:

 • Sıcakkanlıdırlar.
 • Paylaşımcıdırlar.
 • Meraklıdırlar.

ISFP’lerin Zayıf Yönleri:

 • Özgüvenleri zayıftır.
 • Plansızdırlar.
 • Akademik kariyerde zorlanabilirler.

Ünlü ISFP’ler:

 • Michael Jackson
 • Wolfgang Amadeus Mozart
 • David Beckam
 • Brad Pitt
 • Rihanna

15. ESTP (Girişimci Kişilik Tipi)

Extrovert – Sensing – Thinking – Perceiving

(Dışadönük – Duyusal – Mantıklı – Algılayan)

Genel Bakış:

ESTPler çevreleri ile etkileşim içinde bulunmak isteyen hareketli, enerjik insanlardır. Hayatı adeta bir partide eğleniyormuş edasıyla yaşarlar. Mizah anlayışları gelişmiştir ve insanları da eğlendirmeyi severler.

Girişimci kişilik tipleri, kendi yakın çevreleri üzerinde her zaman bir etki bırakır.  İlham veren, ikna eden ve canlı olan bu kişilik tipine sahip insanlar doğal grup liderleridir.

ESTPler yaklaşık olarak

 • Erkeklerin %6’sı
 • Kadınların %3’ü
 • Toplam nüfusun %4’ünü oluştururlar.

 ESTP’lerin Güçlü Yönleri:

 • Enerjiktirler.
 • İletişim becerileri yüksektir.
 • Mizah anlayışları gelişmiştir.

ESTP’lerin Zayıf Yönleri:

 • Sabırsızdırlar.
 • Kurallara fazla uymazlar.
 • Risk alırlar.

Ünlü ESTP’ler:

 • Winston Churchill
 • George W. Bush
 • Madonna
 • Taylor Swift
 • Lady Gaga

16. ESFP (Eğlendirici Kişilik Tipi)

Extrovert – Sensing – Feeling – Perceiving

(Dışadönük – Duyusal – Duygusal – Algılayan)

Genel Bakış:

ESFPler sıcakkanlı, konuşkan, yaşam enerjisi dolu kişilerdir. Bulundukları anın tadını çıkarmayı severler. Hobileriyle uğraşmayı, sosyal etkinliklere katılmayı ve spor yapmayı severler.

Eğer birisi aniden şarkı söylemeye ve dans etmeye başlıyorsa, bu Eğlendirici kişilik tipidir. Eğlendiriciler anın heyecanına kapılırlar ve diğer herkesin de bu şekilde hissetmesini isterler.

ESFPler yaklaşık olarak

 • Erkeklerin %7’si
 • Kadınların %10’u
 • Toplam nüfusun %9’unu oluştururlar.

ESFP’lerin Güçlü Yönleri:

 • Cesurdurlar.
 • Gösteri yetenekleri vardır.
 • İnsanlarla ilişkileri güçlüdür.

ESFP’lerin Zayıf Yönleri:

 • Sürekli heyecan arayışındadırlar.
 • Odaklanmakta zorlanırlar.
 • Plan yapmakta zorlanırlar.

Ünlü ESFP’ler:

 • Bill Clinton
 • John F. Kennedy
 • Leonardo DiCaprio
 • Beyonce

⇒ Örnek bir kişilik testini buraya tıklayarak çözebilirsiniz.

Bu yazımız ilginizi çekebilir!

 


Ceren AKTAŞ

What's Your Reaction?

hate hate
1
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
1
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
12
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
2
win