Ergonomik Tasarım/Ergonomi Nedir
Ergonomik Tasarım/Ergonomi Nedir

Mühendislik okuyan öğrencilerin ve bilhassa sahada çalışan mühendislerin sıklıkla telafuz ettiği, aynı zamanda gündelik hayatımızda yer edilen Ergonomi nedir, gelin hep birlikte detaylıca göz atalım!

Ergonomi Nedir?/Ergonomi Ne Anlama Gelir?

Ergonomi insan ve çalışma ortamı arasındaki ilişkiyi ele alınan bilimsel bir alandır. İş-insan ilişkilerini bilimsel bir platformda değerlendirmeyi amaçlayan ergonomi kelimesi, Yunanca iş anlamına gelen “ergo” ve yasalar anlamına gelen “nomos” sözcüklerinden oluşmaktadır. Mevcut araçların, makinelerin, sistemlerin, iş ve ortamların güvenli, üretken, rahat ve etkili gibi diğer özellikler hakkında bilgi vererek insan kullanımı, insan yeteneği, davranış, sınır değerleri hakkında bilgi vererek tasarlanmasında rol oynar.

Sistem yaklaşımını benimseyen bu bilim dalı, insan ve makine arasındaki ilişkiyi araştırarak çalışanın refahını, güvenliğini, performansını ve iş verimliliğini artırmayı amaçlayan multidisipliner bir bilimdir. Ergonomi, iş ve günlük yaşamda kişi ve kişiler tarafından kullanılan her türlü ürün, ekipman, yöntem gibi tüm çevre ile iletişime odaklanır. Ergonomi nedir sorusuna karşın çalışan ve çevre ilişkisi dikkate alınmalıdır.

İş verimliliği denince aklımıza gelen ”Yalın Üretim” adlı yazımızada göz atabilirsiniz. Ergonomi ve yalın üretim birbiriyle iç içe ve birlikte tasarlandıkları zaman müşteriyi, çalışanı ve işyerinin daha sağlıklı koşullarda ve verimli çalışmasına yardımcı olur.

Ergonominin Amaçları/Ergonominin Hedefleri Nelerdir?

Ergonomi, insanlar ve işleri arasında uyum sağlayarak üretkenliği artırmayı hedefler. Çalışma sahası içerisinde rahat bir çalışma ortamı ile çalışanın refahını sağlayarak, çalışma ortamı içerisindeki tüm rahatsız edici ve çalışanı sıkıntıya sokacak etmenleri en aza indirmeyi amaçlamaktadır.

Ergonomi, çalışmayı insana ve insanı işe uyarlamak için bir araştırma ve eylem programı içerir.

 • İşin insanlara uyumu; çalışma ortamı ve üretim malzemelerinin düzenlenmesi, işyerinin analiz edilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması, iş yönetiminin gözden geçirilmesi, analiz edilmesi ve organize edilmesi
 • Çalışacak insanların uyumu; işin içeriğine bireysel yatkınlık
 • İş eğitimi ve öğretimi

erogominin amaçları içerisinde bulunmakta ve bunlara yönelik tüm çalışmaları hedeflemektedir.

Ergonomi Hangi Alanlarda Kullanılır?

Ergonominin çalışma alanları iş yeri ve çalışma ortamının çalışan ile uyumunu içermekte ve sahadaki insan faktörünü temel almaktadır.

Ergonomi;

 • Vücut duruşları ve hareketleri (oturma veya ayakta çalışma; kaldırma, taşıma, itme veya çekme)
 • Fiziksel çevre koşulları (aydınlatma, gürültü, titreşim, iklim, havalandırma, zararlı maddelerin etkileri ve alınabilecek önlemler)
 • İş organizasyonu (iş ve mola sürelerinin belirlenmesi, vardiya kalıpları, iş zenginleştirme, iş genişletme, iş rotasyonu
 • İş, iş tanımları ve analizi (iş ve görevlerin tasarlanması, mevcut işlerin ergonomik kriterlere göre analiz edilmesi ve işe uygun kişilerin atanması)
 • Zihinsel çalışma ve bilgi (bilişsel faktörler, zihinsel iş yükü ve ölçüm, insan-bilgisayar etkileşimi)

alanları kapsar.

Sektörel olarak ise karşımıza daha çok üretim yapılan fabrikalarda çıksa da, çalışanın bulunduğu ve verimliliği arttırmayı hedefleyen tüm sektörlerde ergonomiden söz edebiliriz.

Ergonomi Çeşitleri Nelerdir? Ergonomi Kaça Ayrılır?

3 çeşidi vardır.

 • Fiziksel Ergonomi
 • Kavramsal Ergonomi
 • Organizasyonel Ergonomi

Fiziksel Ergonomi

Fiziksel ergonomi fiziksel aktivitelerle ilgilenmektedir. İnsanı anatomik, antropometrik, fizyolojik ve biyomekanik yönleriyle ele almaktadır. Çalışma anındaki duruşlar, sıkça tekrarlanan hareketler, işe bağlı olarak kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları, işyeri yerleşimi fiziksel ergonomiye dahildir.

Ergonomi Nedir
Ergonomi insan kas iskelet sistemi ile ilgilenir.

Kavramsal Ergonomi/Bilişsel Ergonomi Nedir?

Kavramsal ergonomi, çalışma alanı içerisinde insanın ve sistemin diğer unsurlar ile etkileşim halinde olmasını ele alır. Bu etkileşimlerden yola çıkarak algı ve bellek gibi zihinsel yönlerle ilgilenir. İnsan sistemi içerisinde zihinsel yön ile ilgilendiğinden dolayı, zihinsel çalışma yükü, karar verme, performans, insan-bilgisayar etkileşimi, güvenilirlik ve iş stresini konu alan eğitimleri ele almaktadır.

Organizasyonel Ergonomi

Organizasyonel ergonomi daha çok arkaplanda, sistemin insan üzerindeki durumunun optimizasyonu ile ilgilenir. İletişim, ekip yönetimi, iş tasarımı, çalışma saatleri ve molalar, tkaım çalışması gibi konuları bünyesine dahil eder.

Ergonomik Tasarım Ne Demektir?/Ergonomik Ürün Nedir?

Bir ürünün tanıtımında veya eleştirisinde ”ergonomik tasarım” ifadesini duymuşsunuzdur. Peki ergonomik tasarım nedir ve ne anlama geliyor?

Ergonomik tasarım bir ürünün veya iş yerlerinin, makinelerin veya çalışanlar tarafından kullanılan ekipmanların insanların kullanımına uygun olması anlamına gelmektedir. Aynı zamanda bu ortamların veya ürünlerin insan sağlığı ve yapısına uygun şekilde tasarlanması, düzenlenmesi bir iş yeri ortamı için verimliliği arttırabilecekken, ürün için ise pazarlama konusunda avantaja neden olabilmektedir.

Ergonomik Tasarım/Ergonomi Nedir
Ergonomik Tasarım/Ergonomi Nedir

Antropometri Nedir? Antropometri Ne İşe Yarar? Ergonomi ve Antropometri İlişkisi

Vücut ölçülerinin dağılımını dikkate alarak maksimum insanlar için uygun sonuçlar tasarlayan optimizasyon bilimi. Genellikle bir antropoloji dalı olarak kabul edilir. Antropometri insan vücudunu ele aldığı için ergonomi ile doğrudan ilişkilidir.

Antropometri, kuruluşun üretkenliğini artırmada önemli bir rol oynar. Çalışan sayısına bağlı olarak çalışma alanının ve ekipmanların tasarlanmasında görev alarak konfor düzeyine göre ürün kalitesini yükseltir.

Ergonomik Ürünler Nelerdir Örnekleri Nedir?/Ergonomik Tasarımlar

Ergonomik Tasarlanmış Fare/Ergonomi Nedir
Ergonomik Tasarlanmış Fare/Ergonomi Nedir
Ergonomik Tasarlanmış Mouse Pad/Ergonomi Nedir
Ergonomik Tasarlanmış Mouse Pad/Ergonomi Nedir
Ergonomik Tasarlanmış Çatal/Ergonomi Nedir
Ergonomik Tasarlanmış Çatal/Ergonomi Nedir
Ergonomik Tasarlanmış Sandalye/Ergonomi Nedir
Ergonomik Tasarlanmış Sandalye/Ergonomi Nedir

Ergonomik Çalışma Ortamı Nedir? İşyeri Çalışma Ortamı Nasıl Olmalı?

Ergonomik çalışma ortamı, çalışanların bulunduğu ortamın fabrika, çevre veya bir ofis olmasına bakılmaksızın refah seviyede çalışanlara uygun olması anlamına gelmektedir.

Zor şartlar altında çalışan ve çalışan kişiyi zorlayan çalışma ortamları ergonomik çalışma ortmaı olmaktan çıkar ve çalışmak istenilmeyen bir ortam haline gelebilir.

Bu çalışma ortamlarının ergonomik çalışma ortamı haline getirilmesi için eksikliklerin giderilmesi, çalışanların ihtiyaçlarına uygun şekilde dizayn edilerek kolay bir çalışma ortamı haline getirilmesi gerekmektedir.

Ergonomik Düzenleme Nedir?

Ergonomik düzenleme bir önceki paragraftada ifade ettiğimiz gibi, kullanılan ortamın veya bir ürünün tasarımsal olarak kullanıcıya uygun hale getirilmesi anlamına gelmektedir.

Burada bir tasarım içerisindeki butonların daha kolay basılabilir hale gelmesinden, bir fabrikada uyarıları ayırt etmek için farklı renklerin kullanılması gibi örnekler verilebilir.

Ergonomik Özellikler Nelerdir/Ergonomi Nedir?

Ergonomik özellikler kısaca bir ürünün ya da tasarımın sade kullanışlı ve insana uygun olması anlamına gelmektedir. Bu özellikleri kullanımı kolay tasarımlar çerçevesinde sade olması, basit olması, minimal olması, kullanışlı ve ulaşılabilir olması olarak sıralayabiliriz.

Ergonomi PDF Kaynakları

Araştırmalarımızı yaptığımız ve içlerinden beğendiğimiz bazı ergonomi ve yalın üretim ilişkisine dair PDF kaynaklarına göz atabilirsiniz.

 


What's Your Reaction?

hate hate
8
hate
confused confused
6
confused
fail fail
5
fail
fun fun
2
fun
geeky geeky
2
geeky
love love
3
love
lol lol
1
lol
omg omg
0
omg
win win
1
win