Herkese merhaba! Bugünkü yazımızda özellikle üretim alanında görev alan endüstri mühendislerinin verimliliği artırmak için oldukça kullandığı iş etüdü (work study) kavramını ele alacağız. İş etüdü nedir; iş etüdü nasıl uygulanır, iş etüdü faydaları ve endüstri mühendisliğinde iş etüdü çalışma alanları nelerdir gelin hep birlikte inceleyelim!

İş Etüdü Nedir?

İş etüdü, iş sistemlerinin incelenmesi ve düzenlenmesine ilişkin yöntem ve deneyimlerin, çalışanın iş yapabilme kapasitesini ve gereksinimlerinin de göz önünde bulundurarak, işi iyileştirerek ve verimliliği arttırarak işletmenin daha ekonomik bir şekilde çalışmasını sağlamaktır. Günümüzün en büyük amaçlarından biri her alanda verimliliği artırmaktır. İş etüdü kavramı ise verimliliği arttırmaya yarayan tekniklerden birisidir.

iş etüdü
iş etüdü nedir

Pareto prensibi, iş etütünde etkin kullanılan yöntemlerden birisidir. Pareto prensibi sayesinde hedeflere yönelik öncelikler belirlenir ve verimlilik esas kılınmış olur.

İş Etüdünün Faydaları Nelerdir?

 • İş etüdü, işin/sürecin verimliliğini artırır, maliyeti azaltır.
 • Ortaya konan iş etüdünün başarılı olması durumunda etkisi kısa sürede gözlemlenebilir.
 • Başarılı bir üretim planlamasında ve denetiminde en etkin yollardan birisi iş etüdü uygulamasıdır.
 • İş etüdü, işi/süreci etkileyen tüm faktörleri ele aldığından dolayı iş/süreç içerisindeki tüm kusurları gözler önüne serebilir.
 • İş etüdü sayesinde mevcut çalışma koşullarından daha iyi koşullara geçilebilir.
 • İş etüdü, üretimde kullanılan faktörlerden yararlanma oranını arttırır.
iş etüdü
iş etüdü faydaları nelerdir

İş Etüdü Nasıl Uygulanır?

İş etüdü uygulama süreci 8 farklı aşamadan oluşur;

 • Etüdü yapılacak iş/süreç belirlenir.
 • Belirlenmiş olan iş/süreç ile ilgi doğru veriler analiz için kaydedilir.
 • Analiz edilecek olan veriler titizlikle incelenir, objektif bir şekilde analizi tamamlanır.
 • Ortaya konan verilerden yola çıkarak en ekonomik maliyetli yöntem geliştirilir.
 • Geliştirilen en düşük maliyetli yöntemden yola çıkarak etüt edilecek olan iş için gerekli zaman planlamaları yapılır.
 • Seçilen yöntem için gereken kesin zaman tanımlanır.
 • Onaylanan çözüm yöntemi ve kesin zaman sisteme aktarılır.
 • Yeni ve standarta uygun hale gelmiş olan bu yöntem sürdürülmeye başlanır ve sürekli denetlenir.

İş etüdü kavramı için video önerisi: Work Measurement

iş etüdü
iş etüdü nasıl uygulanır

İş etüdü, yeni kurulacak bir işletmedeki ürünler arasından fayda/maliyet oranı en yüksek olanın seçiminden, başka bir işletmede mevcut iş sisteminin performansının iyileştirilmesine kadar sürecin her bir aşamasında kullanılır.

İş etüdü, sistemin mevcut durumunun sorgulanması ile başlar, yerine daha yüksek verimli olmasını sağlayacak revizyon ya da sistem önerilerinin geliştirilmesi ile devam eder. Ardından, öneriler dahilinde katlanılacak yatırım maliyetlerini, elde edilecek performans artışı ile kıyaslar ve yatırımın getiriş oranının hesaplanması ile süreci analiz edeceklere yardımcı olur.

iş etüdü
iş etüdü

İş etüdü yapılırken sistem ve pareto analizi kullanılır. Bu analizler yapılırken aşağıda yer alan yedi farklı veriye ihtiyaç duyulur;

 1. Görev: İş/süreç sisteminin varlık nedenidir. Gerçekleştirilecek olan işin kısa bir tanımıdır.
 2. Girdi: Elde edilmek istenen sonuç için iş süresinde kullanılacak olan bilgiyi, malzemeyi, enerjiyi vb. ifade eder. 
 3. İnsan: İşi gerçekleştirecek olan kişidir. Bu aşamada, çalışanın sahip olması gereken özellikler belirlenmelidir.
 4. Üretim Aracı: İşi gerçekleştirecek olan araç, makine, vb. teçhizattır. 
 5. İş Akışı: Ortaya konulacak olan işin düzenli işlemesini sağlamak amacıyla tüm faaliyetlerin toplamından oluşan bir süreçtir.
 6. Çıktı: Gerçekleştirilen iş sonunda elde etmek istediğimiz sonucun yanı sıra kullanılmış atık, bilgi, materyal gibi unsunları ifade eder.
 7. Çalışma Koşulları: İşi gerçekleştirecek olan kişinin çalıştığı ortamın fiziksel özellikleri (ısı, toz, nem vb.), sosyal özellikleri (alt-üst ilişkileri, ücret sistemi, vb.), işlem ve taşıma mesafesi gibi unsurların incelenmesidir. 

Kısaca özetlemek gerekirse;

 1. Verimlilik = Çıktılar / Girdiler
 2. Yeterlilik Derecesi = ( Fiili Üretim Miktarı / Standart Üretim Miktarı ) * 100
 3. Etkinlik = Standart performans değeri / Gerçekleşen (Fiili) Performans

Bu 3 değeri öğrenmek için iş etüdüne ihtiyaç duyulmaktadır.

iş etüdü
iş etüdü nasıl uygulanır

İş Etüdü ve Endüstri Mühendisliği

İş etüdü bilen ve uygulayan meslek gruplarının başında endüstri mühendisleri yer almaktadır. Haliyle endüstri mühendislerinin en çok yer aldığı faaliyetler arasında iş etüdü bulunmaktadır.

Endüstri mühendisliği en başta şirketlerin üretim süreçlerinin tasarımını ve optimizasyonunu yapan bir meslek. Dolayısıyla endüstri mühendislerinin en çok yer aldığı alan %22.5 ile üretim sektörü. Bu oranın büyüklüğü biraz da üretim sektörünün genişliğinden kaynaklanıyor.

Endüstri mühendisleri;

 • Analiz, tasarım-işletim ve geliştirme gibi iş etüdünün kapsamları arasına giren faaliyetlerde görev alabilir.
iş etüdü
iş etüdü ve endüstri mühendisliği

Video önerisi için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir önceki blog yazımız için: EKLEMELİ İMALAT NEDİR? -101-

Endüstri Mühendisliği’nin tarihsel gelişiminden bahsettiğimiz yazımız için: Mühendis Kafası 1- Endüstri Mühendisliği

 


What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
1
confused
fail fail
0
fail
fun fun
2
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
5
love
lol lol
0
lol
omg omg
1
omg
win win
1
win